iFurn

iFurn là một dịch vụ lưu trữ đám mây dành cho các nhà cung cấp và nhà thiết kế. Tính năng của dịch vụ này đặc biệt phù hợp với nhu cầu của ngành nội thất. Các nhà cung cấp tải dữ liệu sản phẩm kỹ thuật số của họ lên iFurn và các nhà thiết kế sau đó có thể tải xuống từ iFurn. Dữ liệu iFurn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực - từ bán hàng, thiết kế đến sản xuất cũng như trong các bộ cấu hình sản phẩm và đồ nội thất.

Làm thế nào để tích hợp dữ liệu Blum?

  • Phần mềm có chứa Bộ cấu hình Phụ kiện Blum thông minh

  • Phần mềm tích hợp thư viện phụ kiện Blum, bao gồm dữ liệu CAD cho các sản phẩm riêng lẻ và toàn bộ ứng dụng

  • Khác: iFurn

Các nhóm sản phẩm phụ kiện

Các sản phẩm Blum này được phần mềm hỗ trợ:

Hệ thống ray hộp Hệ thống tay nâng Hệ thống bản lề
LEGRABOX pure / free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Công nghệ chuyển động Hệ thống ray trượt Các sản phẩm khác
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX
SPACE STEP
Có tính phí cho việc tích hợp dữ liệu sản phẩm
Dữ liệu Blum đã được tích hợp vào tất cả các phiên bản phần mềm (dưới dạng tích hợp dữ liệu sản phẩm hoặc giao diện BXF)

Phần mềm hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Tiếng Đức, tiếng Anh