Dịch vụ cho khách hàng và đối tác

Hỗ trợ bạn từng bước đến khi hoàn tất

Dịch vụ tốt là khi bạn có thể sử dụng lúc cần thiết. Đó là lý do vì sao các dịch vụ của chúng tôi gắn liền với hoạt động hàng ngày. Một số giúp hoàn thành công việc riêng một cách dễ dàng, số khác hỗ trợ bạn qua từng bước trong chuỗi quy trình. Nhưng mỗi dịch vụ đều sẽ giúp bạn đạt được kết quả mong muốn nhanh chóng và hiệu quả hơn.

E-SERVICES là gì?

Để đảm bảo bạn có quyền truy cập thông tin mới nhất bất cứ khi nào cần thiết, nhiều trong số các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp dưới dạng kỹ thuật số và trực tuyến cho khách hàng và đối tác mọi lúc mọi nơi.

Người dùng khách có thể truy cập một số dịch vụ cơ bản. Nhưng để truy cập đầy đủ dịch vụ, bạn cần có thông tin đăng nhập khách hàng cá nhân .

Làm thế nào để đăng ký E-SERVICE đặc biệt?
Đối tác liên hệ của bạn sẽ hỗ trợ bạn.

 

Các câu hỏi thường gặp

Bạn có thêm câu hỏi về các dịch vụ của chúng tôi? Hãy xem trong FAQ, sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc liên hệ với đối tác liên hệ của bạn.