SERVO-DRIVE na AVENTOS

Jednoduchá montáž

SERVO-DRIVE pre AVENTOS pozostáva z malého počtu komponentov, ktoré sa dajú bez problémov namontovať. Predpokladom je, aby čelo bolo vyvážené. Montáž komponentov prebieha takmer úplne bez použitia náradia.

Montáž a nastavenie

Montáž bez použitia náradia

Pohonná servo jednotka sa montuje na ľavý zdvíhací mechanizmus bez použitia náradia.

Montáž bezdrôtového spínača

Vypínač zatvárania čela bude dobre dostupný, ak je pripevnený v spodnej časti boku korpusu. Jednoducho sa zatlačí. Na to potrebujete len 3/4 vŕtanie.

Ľahké uvedenie do prevádzky

SERVO-DRIVE pre AVENTOS možno vďaka jasne definovaným funkčným klávesom na pohonnej servo jednotke uviesť jednoducho a bezpečne do prevádzky.

Montážne videá

SERVO-DRIVE für AVENTOS HK top – kolízia

Toto video ukazuje, ako je možné vylúčiť kolíziu čiel dvoch korpusov namontovaných v jednom rohu so s SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE na AVENTOS

Tento film ukazuje montáž a uvedenie do prevádzky SERVO-DRIVE pre AVENTOS.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top

Toto video ukazuje jednotlivé kroky montážneho postupu, uvádzanie pohonnej servo jednotky do činnosti, vrátane zisťovania chýb, synchronizácie a predchádzania kolíziám SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top - Montáž pohonnej servo jednotky

Toto video ukazuje montáž pohonnej servo jednotky SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top - Montáž pohonnej servo jednotky (skrátená verzia)

Toto video ukazuje montáž pohonnej servo jednotky SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top v skrátenej verzii.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top – krytky

Toto video ukazuje montáž krytiek SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top – synchronizácia

Toto video ukazuje synchronizáciu dvoch pohonných servo jednotiek SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top, napr. na spojenie jedného viacerých korpusov so spoločným čelom.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top – uvádzanie do činnosti

Toto video ukazuje uvádzanie pohonnej servo jednotky SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top do činnosti.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top – uvádzanie do činnosti so zisťovaním chýb

Toto video ukazuje uvádzanie SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top do činnosti, vrátane zisťovania chýb.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS Informácie pre nastavenie

Tento film ukazuje posledné kroky pri uvádzaní do prevádzky (s informáciami o nastavovaní) SERVO-DRIVE pre AVENTOS.

Pomôcky na spracovanie

Na jednoduché a presné spracovanie výrobkov značky Blum sú k dispozícii rôzne vŕtacie stroje a stroje na zalisovanie kovaní, montážne zariadenia a šablóny. Optimálny pohyb si totiž vyžaduje precízne spracovanie.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

 Otvoriť v katalógu

KLA0366_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1