SERVO-DRIVE na AVENTOS

Otváranie a zatváranie výklopov je naozaj hračka

Ľahké zatlačenie čela a výklopy sa už otvárajú pomocou SERVO-DRIVE pre AVENTOS. Aj tie najväčšie a najťažšie čelá sa pohybujú nahor doslova tak, akoby neexistovala gravitácia. Pohodlné a jednoduché zatváranie: o to sa postará ľahko prístupný vysielač SERVO-DRIVE na boku korpusu. S BLUMOTION je zatváranie jemné a tiché.

Výhody výrobku

Komfortný prístup

Keďže sa výklopy pri otváraní pohybujú úplne nahor, mimo oblasti pohybu, používateľ kuchyne získava veľmi dobrý prístup do vnútra skrinky.

Identifikácia kolízie

Pri manipulácii so SERVO-DRIVE pre AVENTOS vôbec nehrozia žiadne nebezpečenstvá. Ak čelo nabehne na časť tela alebo na nejaký predmet, postup otvárania resp. zatvárania sa automaticky a okamžite zastaví.

Ručné používanie

Napriek elektrickej podpore pohybu sa výklop dá kedykoľvek bez obmedzenia otvoriť alebo zatvoriť aj ručne. SERVO-DRIVE pre AVENTOS sa tým nepoškodí.

Deaktivovanie

Je prirodzené, že SERVO-DRIVE pre AVENTOS sa dá ľahko vyradiť z činnosti – najlepšie pomocou zásuvky s vypínačom. Je to výhodné predovšetkým vtedy, ak napríklad treba vyčistiť čelá.

SERVO-DRIVE Komponenty

Po montáži výklopových kovaní AVENTOS sa jednotlivé komponenty SERVO-DRIVE pre AVENTOS pripevnia na zdvíhací mechanizmus resp. na korpus.

Pohonná servo jednotka

Pre AVENTOS HF, HS a HL sa používa tá istá pohonná servo jednotka. Ten sa na zdvíhací mechanizmus nasadzuje bez použitia náradia.

Krytky

Na zakrytie zdvíhacieho mechanizmu a pohonnej servo jednotky je potrebná špeciálna krytka na ľavej strane.

Dištančný doraz

Dištančný doraz zaručuje potrebnú spínaciu dráhu 2 mm.

Kabeláž

Pripojenie káblov zrealizujete v niekoľkých krokoch. Vďaka technike pírsingu je možné riešiť kabeláž veľmi flexibilne – presne tak, ako si to vyžadujú dané priestorové podmienky.

Pohonná servo jednotka pre AVENTOS HK top

Pohonná servo jednotka sa nasadzuje na zdvíhací mechanizmus bez použitia náradia. Farebné signály vás prevedú krok za krokom cez uvádzanie do prevádzky.

Vypínač SERVO-DRIVE

Tento vypínač sa zatlačí na oboch stranách korpusu v spodnej časti do 3/4 vŕtania určeného na tento účel. Vypínač SERVO-DRIVE komunikuje s pohonnou servo jednotkou bezdrôtovo.

Transformátor a držiak transformátora​ SERVO-DRIVE

Napájací zdroj SERVO-DRIVE môžete používať na celom svete. Miestne sieťové napätie premení na jednosmerné napätie 24 V. V závislosti od miesta inštalácie musí byť sieťový kábel doplnený o zástrčku používanú v danom mieste. Príslušný držiak umožňuje nevyhnutné prúdenie vzduchu.

KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1