Blum_MINIPRESStop_VAB0613

MINIPRESS top

Vybavený pre budúcnosť

Cesta k optimálnemu výsledku práce začína precíznymi, dôslednými postupmi, presnými metódami práce a zníženou toleranciou k chybám. To prináša výsledky, kvalita do posledného detailu – a naše stroje na spracovanie musia splniť nároky na ich profesionalitu. Vyvinuli sme preto nové zariadenie na vŕtanie a zarážanie kovaní so zjednodušenou obsluhou a nastavovaním priamo na stroji. Nové funkcie umožňujú rýchle a precízne ovládanie a zlepšia váš pracovný postup. Ešte väčšia presnosť, efektívnosť a kvalita. V kombinácii s EASYSTICK tvorí MINIPRESS top optimálny balík na spracovanie pre vás, na každú vŕtaciu operáciu na korpuse, dverách a čele.

Výhody MINIPRESS top s EASYSTICK pre vás

Stroj je všestranne použiteľný a napriek tomu sa ľahko ovláda. Okrem toho môže byť individuálne vybavený podľa vašich potrieb – MINIPRESS top v spojení s EASYSTICK maximálne zjednoduší a spresní vašu prácu. Ďalšie informácie o EASYSTICK.

Digitalizované pracovné postupy

Projektovanie a spracovanie je s MINIPRESS top vybaveným EASYSTICK digitalizované. Pri návrhu môžete pracovať priamo na stroji alebo prenášať projektovacie údaje z Konfigurátora korpusov – rýchlo a jednoducho na kľúči USB. Naimportované výrobné údaje sa dajú priamo vyvolať a ďalej spracovať. Počítač EASYSTICK vám umožňuje vykonať nastavenia spracovania aj priamo na MINIPRESS top. Zadajte údaje korpusu a rozmery čela, vyberte kovania: EASYSTICK určí miesta vŕtania automaticky za vás.

Automaticky nastavovaná os Y

Presné určenie polôh dorazu vďaka pravítku EASYSTICK, ktoré ovláda MINIPRESS top. Suport sa po osi Y presúva automaticky, pracovný stôl a pravítko zasa zostáva v rovnakej polohe – ľahké zoraďovanie a precíznosť. S MINIPRESS top dosiahnete nastavením suportu vysunutím až 350 mm. Umožní vám to napríklad vŕtanie stredových radov otvorov pri veľkých hĺbkach korpusu.

Horizontálna vŕtacia hlava

Na všetky zvislé i vodorovné vŕtania potrebujete len jediný stroj - MINIPRESS top. S horizontálnou hlavou MINIPRESS top môžete presne zhotoviť konštrukčné vŕtania, napr. na kolíky a spojovacie kovania. Horizontálna hlava je pritom výborne prístupná a dá sa jednoducho nastaviť a ovládať.

Kontakt

Ste zvedavý a chceli by ste získať viac informácií o MINIPRESS top?
Tak sa s nami spojte. S radosťou vám poradíme.

Tu sa obráťte na kontaktnú osobu!Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu