Blum_MINIPRESStop_VAB0613

MINIPRESS top

Vybavený pre budúcnosť

Cesta k optimálnemu výsledku práce začína precíznymi, dôslednými postupmi, presnými metódami práce a zníženou toleranciou k chybám. To prináša výsledky, kvalita do posledného detailu – a naše stroje na spracovanie musia splniť nároky na ich profesionalitu. Vyvinuli sme preto nové zariadenie na vŕtanie a zarážanie kovaní so zjednodušenou obsluhou a nastavovaním priamo na stroji. Nové funkcie umožňujú rýchle a precízne ovládanie a zlepšia váš pracovný postup. Ešte väčšia presnosť, efektívnosť a kvalita. V kombinácii s EASYSTICK tvorí MINIPRESS top optimálny balík na spracovanie pre vás, na každú vŕtaciu operáciu na korpuse, dverách a čele.

Výhody MINIPRESS top s EASYSTICK pre vás

Stroj je všestranne použiteľný a napriek tomu sa ľahko ovláda. Okrem toho môže byť individuálne vybavený podľa vašich potrieb – MINIPRESS top v spojení s EASYSTICKOM maximálne zjednoduší a spresní vašu prácu. Ďalšie informácie o EASYSTICK.

Presná indikácia

Zvýšte presnosť pomocou digitálneho displeja už pri nastavovaní spracovávaných rozmerov

Veľké vyloženie

Vŕtacie sane nastaviteľné v rozsahu do 350 mm umožňujú navŕtanie radov stredových otvorov aj pri veľkých hĺbkach korpusov.

Automatické vystavenie osi Y

V kombinácii s EASYSTICK sa vŕtacie sane ovládajú automaticky

Novinka – upínanie vo vŕtacej hlavici bez použitia náradia

Rýchle a ľahké nastavenie vŕtacej hlavice vďaka novej technike upínania

Automatické hľadanie presnej polohy

Precízne miesta vŕtania dosiahnete automaticky vystaviteľným pravítkom EASYSTICK

Digitalizovaný pracovný postup

Projektujte priamo na stroji alebo preberajte svoje údaje z Konfigurátora korpusu

Horizontálna vyvrtávačka

Dobre prístupnými nastavovacími prvkami nastavte presne lícujúce vŕtania na kolíky a spojovacie kovania

Digitalizované pracovné postupy

Projektovanie a spracovanie je s MINIPRESS top vybaveným EASYSTICK digitalizované. Pri návrhu môžete pracovať priamo na stroji alebo prenášať projektovacie údaje z Konfigurátora korpusov – rýchlo a jednoducho na kľúči USB. Naimportované výrobné údaje sa dajú priamo vyvolať a ďalej spracovať. Počítač EASYSTICK vám umožňuje vykonať nastavenia spracovania aj priamo na MINIPRESS top. Zadajte údaje korpusu a rozmery čela, vyberte kovania: EASYSTICK určí miesta vŕtania automaticky za vás.

Automaticky nastavovaná os Y

Presné určenie polôh dorazu vďaka pravítku EASYSTICK, ktoré ovláda MINIPRESS top. Suport sa po osi Y presúva automaticky, pracovný stôl a pravítko zasa zostáva v rovnakej polohe – ľahké zoraďovanie a precíznosť. S MINIPRESS top dosiahnete nastavením suportu vysunutím až 350 mm. Umožní vám to napríklad vŕtanie stredových radov otvorov pri veľkých hĺbkach korpusu.

Horizontálna vŕtacia hlava

Na všetky zvislé i vodorovné vŕtania potrebujete len jediný stroj - MINIPRESS top. S horizontálnou hlavou MINIPRESS top môžete presne zhotoviť konštrukčné vŕtania, napr. na kolíky a spojovacie kovania. Horizontálna hlava je pritom výborne prístupná a dá sa jednoducho nastaviť a ovládať.

Ocenenia

Dizajn a funkčnosť našich pomôcok na spracovanie sú predmetom záujmu na celom svete: ocenenia svedčia o ich vysokej kvalite. Viac informácií o oceneniach výrobkov značky Blum nájdete tu.

GDA_Winner_2022

Kontakt

Ste zvedavý a chceli by ste získať viac informácií o MINIPRESS top?
Tak sa s nami spojte. S radosťou vám poradíme.

Tu sa obráťte na kontaktnú osobu!