Blum_MINIPRESStop_ME206875

MINIPRESS top

Vyberte si stroj podľa vašich individuálnych potrieb

MINIPRESS vám pomáha pri efektívnom spracovaní kovaní firmy Blum. Prispôsobte si MINIPRESS top pre váš zaužívaný pracovný postup – s EASYSTICK alebo bez neho. MINIPRESS top sa dodáva v štyroch vyhotoveniach, ktoré sa zameriavajú na váš bežný pracovný deň.

V kombinácii s EASYSTICK...

...tvorí MINIPRESS top optimálny balík pre všetky vŕtacie operácie na korpuse, dverách a čele.

 Viac informácií o EASYSTICK

MINIPRESS top s EASYSTICK a horizontálnou vŕtacou hlavou

Prednosti v skratke:

 • Systém dorazov EASYSTICK

 • Automatické zistenie miesta vŕtania

 • Automaticky nastaviteľná os X a Y

 • Lícované vŕtania na kolíky a spojovacie kovania s horizontálnou vŕtacou hlavou

 • Prevzatie projektovacích údajov z konfigurátora korpusu a priame spracovanie na MINIPRESS top

 • Pohodlná a rýchla výmena vŕtacej hlavy

MINIPRESS top s EASYSTICK

Prednosti v skratke:

 • Systém dorazov EASYSTICK

 • Automatické zistenie miesta vŕtania

 • Automaticky nastaviteľná os X a Y

 • Prevzatie projektovacích údajov z konfigurátora korpusu a priame spracovanie na MINIPRESS top

 • Pohodlná a rýchla výmena vŕtacej hlavy

MINIPRESS top a horizontálna vŕtacia hlava

Prednosti v skratke:

 • Na vertikálne a horizontálne vŕtanie, voliteľne aj so zarazením kovaní Blum

 • Jednoduché nastavenie rozmerov dobre prístupnými ovládacími prvkami

 • Pohodlná a rýchla výmena vŕtacej hlavy

 • Jednoduché hľadanie presnej polohy vďaka možnosti výmeny prednastavených pravítok bez použitia náradia

MINIPRESS top

Prednosti v skratke:

 • Vertikálne vŕtanie a voliteľné zarazenie kovaní Blum

 • Jednoduché nastavenie rozmerov dobre prístupnými ovládacími prvkami

 • Pohodlná a rýchla výmena vŕtacej hlavy

 • Jednoduché hľadanie presnej polohy vďaka možnosti výmeny prednastavených pravítok bez použitia náradia

MINIPRESS top s EASYSTICK a horizontálnou vŕtacou hlavou MINIPRESS top s EASYSTICK   MINIPRESS top
Základné vybavenie
    EASYSTICK
Systém dorazov
 
    Automatické zistenie miest vŕtania  
    Automaticky nastaviteľná os X a Y  
    Horizontálna vŕtacia hlava  
Blum_MINIPRESStop_ME206875