SERVO-DRIVE na výsuvné systémy

Komfortné spracovanie a jednoduchá montáž

Funkčnosť výrobku sa preukazuje aj spôsobom jeho montáže. Mnohé konštrukčné prvky SERVO-DRIVE sa dajú upevniť bez použitia náradia.

Montáž, nastavenie a demontáž

BOX0846_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Upínacie uholníky nosníkov nasaďte na otvory a naskrutkujte. Potom nosník vložte do upínacích prvkov.

BOX0832_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Nasaďte pohonné servo jednotky na správne miesto nosníka a nechajte ho zaskočiť do upínacích prvkov nosníka.

BOX0838_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Nasadenie špeciálneho dištančného dorazu SERVO-DRIVE Blum.

BOX0834_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Transformátor vložte do držiaka transformátora.

Príručka na riešenie problémov

Máte problémy s uvedením do prevádzky alebo prevádzkou SERVO-DRIVE? Tu nájdete možné príčiny a riešenia na odstránenie problémov.

Sprievodca riešenia problémov so systémom Zum

Pomôcky na spracovanie

Na jednoduché a presné spracovanie výrobkov značky Blum sú k dispozícii rôzne vŕtacie a zarážacie stroje, montážne zariadenia a šablóny. Optimálny pohyb si totiž vyžaduje precízne spracovanie.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

 Otvoriť v katalógu

BOX0831_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1