Blum_ORG0249_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

ORGA-LINE

Komfortné spracovanie a jednoduchá montáž

Misky, rozdeľovník do zásuvky a priečky i pozdĺžne deliace prvky sú okamžite pripravené na použitie.

Individuálne nastavenie priečok a pozdĺžnych deliacich prvkov

Flexibilné priečne a pozdĺžne deliace prvky sa dajú ľahko prispôsobiť podľa ukladaných vecí.

Jednoduchá manipulácia

Polohu misiek a rozdeľovníkov do zásuvky možno meniť individuálne a bez použitia náradia.

Skrátenie, osadenie a nasadenie priečky

Priečku alebo reling možno ľahko upraviť na vhodnú šírku a podľa uložených vecí sa osadí potrebný počet pozdĺžnych deliacich prvkov.

Blum_ORG0249_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1