ME25343025

REVEGO

Podpora pri návrhu, používaní a uvádzaní na trh

Montážne videá

*** PRISPÔSOBIŤ UZOL *** *** PRISPÔSOBIŤ UZOL *** *** PRISPÔSOBIŤ UZOL *** ***

Imidžová upútavka REVEGO

Táto imidžová upútavka ukazuje jedinečnú techniku a funkcie systému REVEGO.

Komfort pohybu REVEGO

Táto imidžová upútavka ukazuje komfortný priebeh pohybu a funkciu systému REVEGO s technológiou pohybu TIP-ON.

REVEGO duo + duo Konečná montáž

Toto video ukazuje montáž kombinácie REVEGO duo + duo priamo u zákazníka vrátane predmontovaných konštrukčných dielov pocketu, čela i záslepky schodnice a pevnej police korpusu.

REVEGO duo Konečná montáž

Toto video ukazuje montáž kombinácie REVEGO duo priamo u zákazníka vrátane predmontovaných konštrukčných dielov pocketu, čela i záslepky schodnice a pevnej police korpusu.

REVEGO duo short film

This short film shows how REVEGO duo works.

REVEGO duo – demontáž

Toto video ukazuje jednoduchú demontáž čiel a nosníkov REVEGO duo.

REVEGO duo – Nastavenia

Toto video ukazuje nastavenie do strán, po výške, hĺbke a nastavenie sklonu REVEGO duo vrátane nastavenia hĺbky prípadných podopretí dverí.

REVEGO duo – Predmontáž pocketu

Toto video ukazuje montáž pocketu REVEGO duo.

REVEGO duo – Predmontáž záslepky schodnice a pevnej police korpusu

Toto video ukazuje montáž záslepky schodnice a pevnej police korpusu pre REVEGO duo, REVEGO uno + duo a pre REVEGO duo + duo.

REVEGO duo – Predmontáž čela

Toto video ukazuje montáž čela REVEGO duo vrátane možných podopretí dverí pre REVEGO duo.

REVEGO uno + duo short film

This short film shows how REVEGO uno + duo works.

REVEGO uno + duo – Konečná montáž

Toto video ukazuje montáž kombinácie REVEGO uno + duo priamo u zákazníka vrátane predmontovaných konštrukčných dielov pocketu, čela i záslepky schodnice a pevnej police korpusu.

REVEGO uno Konečná montáž

Toto video ukazuje montáž jednokrídlových dverí REVEGO uno priamo na mieste vrátane predmontovaných komponentov Pocket a čela.

REVEGO uno short film

This short film shows how REVEGO uno works.

REVEGO uno – demontáž

Toto video ukazuje jednoduchú demontáž čela REVEGO uno.

REVEGO uno – Nastavenia

Toto video ukazuje nastavenie REVEGO uno smerom do strán, po výške, hĺbke a nastavenie sklonu.

REVEGO uno – Predmontáž pocketu

Toto video ukazuje, ako namontovať pocket REVEGO uno.

REVEGO uno – Predmontáž čela

Toto video ukazuje montáž čela REVEGO uno vrátane možného podopretia dverí pre REVEGO uno.

REVEGO – systémy Pocket pre nové koncepcie miestností

Video sa venuje požiadavkám pri projektovaní moderného obytného priestoru a možnosťami multifunkčného využitia systému REVEGO.

ME25343025