TIP-ON BLUMOTION pre MOVENTO

Premyslené podrobnosti o výrobku

Základom mechanickej podpory otvárania je vedenie MOVENTO, špeciálne prispôsobené na tento účel. S rôznymi jednotkami TIP-ON BLUMOTION možno zrealizovať rôzne menovité dĺžky a hmotnostné rozsahy. Všetky ostatné komponenty sú použiteľné univerzálne.

Korpusová lišta

MOVKorpusschiene760H5000S3_aufschlagend_seitlich

Trieda zaťaženia

Menovitá dĺžka


40 kg

270 - 600 mm


60 kg

450 - 750 mm


Súprava jednotky s ovládačom

Einheit und Mitnehmer TOB LBXMOV
Menovitá dĺžka Rozsah hmotnosti Jednotky Kód farby
270-320 mm ≤ 10 kg
> 10-20 kg
S0
S1
Biela
Svetlosivý
350-750 mm ≤ 20 kg
15-40 kg
35-60 kg
L1
L3
L5
Svetlosivý
Prachovo-sivá
Čierny
350-600 mm ≤ 20 kg
15-40 kg
L1 (pre výsuv pod drezom)
L3 (pre výsuv pod drezom)
Svetlosivý
Prachovo-sivá
Podpora pri výbere TIP-ON BLUMOTION

Pre optimálnu funkciu otvárania a dovierania je dôležité použiť odporúčanú jednotku TIP-ON BLUMOTION. Na výber správnych kovaní použite náš konfigurátor výrobkov.

 Spustenie konfigurátora výrobkov

Táto brožúra ponúka aj užitočné informácie na podporu pri výbere jednotiek:
Jednotka TIP-ON BLUMOTION Podpora pri výbere Jednotka TIP-ON BLUMOTION Podpora pri výbere PDF | 324 KB

Synchronizácia

Na dosiahnutie optimálnej funkčnosti a zväčšenie spúšťacej oblasti odporúčame použiť synchronizáciu. Dosahuje sa to pomocou synchronizačného hriadeľa.

Spúšťacia oblasť so synchronizáciou a bez synchronizácie.

Synchronizačný hriadeľ so synchronizačným adaptérom pre svetlé šírky ≥ 314 mm

Jednodielna synchronizácia s možnosťou skrátenia pre svetlé šírky 265 - 313 mm

Príklady použitia

Inovatívna technika

TIP-ON BLUMOTION optimálne podporuje priebeh pohybu – kompletne mechanicky.

Výrazné zvýšenie komfortu obsluhy

TIP-ON BLUMOTION pre LEGRABOX v kuchyni ponúka pohodlnú obsluhu.

Veľkoplošná spúšťacia oblasť

Vďaka synchronizácii je veľkoplošná spúšťacia oblasť zaručená aj na širokých a vysokých čelách.

Skutočný prínos pre komfort

S TIP-ON BLUMOTION sa výsuvy dajú ergonomicky otvárať ťuknutím aj s plnými rukami.

TIP-ON BLUMOTION vo výsuve pod drezom

Výsuv pod drezom v tvare písmena U najlepšie využíva dostupný priestor a zároveň zaručuje optimálny prístup do vnútra skrinky.

Ochrana proti korózii pri vysokej vlhkosti vzduchu

Ako čisto mechanické riešenie je TIP-ON BLUMOTION ideálnou podporou otvárania do kúpeľne.

TIP-ON BLUMOTION v obývačke

TIP-ON BLUMOTION podporuje zavádzanie moderných dizajnových ideí vo všetkých obývacích priestorov.

TIP-ON BLUMOTION v predsieni

Dokonca aj vysoké a široké čelá sa vďaka veľkej spúšťacej oblasti otvárajú jednoduchým ťuknutím.

TOB0075_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1