SERVO-DRIVE uno

Plus pre výsuv na odpadkový kôš

Kto by to nepoznal? Kuchynský odpad musí ísť do koša a nemáte voľnú ani jednu ruku, aby otvorila výsuv. Prípad pre SERVO-DRIVE uno: Stačí krátke ťuknutie na čelo a výsuv sa automaticky otvára. Čelo zostáva čisté a všetko končí tam, kam patrí.

Výhody výrobku

Uľahčenie otvárania

Základným prvkom SERVO-DRIVE uno je elektrický pohon, ktorý vydáva impulz na otvorenie. Bez ohľadu na to, či máte výsuv s úchytkou alebo bez úchytky, SERVO-DRIVE uno otvorí výsuv bezpečne a pohodlne. Výsuv beží úplne voľne a dá sa zastaviť v každej polohe.

Jednoduchá a rýchla montáž

Blum ponúka zmontovanú zostavu pre každú inštaláciu. Riešenie stojaceho alebo visiaceho koša na odpad – SERVO-DRIVE uno v oboch prípadoch zabudujete niekoľkými pohybmi.

Bezpečný do posledného detailu

Bezpečnosť pod drezom vďaka integrovanej ochrane proti kvapkajúcej vode.

Bezpečné otváranie

SERVO-DRIVE uno reaguje citlivo a zdržanlivo - ak zacíti odpor, otváranie sa okamžite preruší.

Integrovaná ochrana pri opretí

Integrovaná ochrana pri opieraní predíde náhodnému otvoreniu. Takto sa môžete pokojne oprieť o čelo.

Komponenty

SERVO-DRIVE uno sa dodáva pre zvislé a závesné riešenia na odpadky.

Riešenie stojaceho koša na odpad

Obsah súpravy: Jednotka SERVO-DRIVE, ochrana proti kvapkajúcej vode, dištančný doraz, napájací 12 W s káblom, montážna pomôcka a upevňovací materiál.

Riešenie visiaceho koša na odpad

Obsah súpravy: zmontovaná jednotka SERVO-DRIVE plus nosník a upínacie prvky, ochrana proti kvapkajúcej vode, dištančný doraz, sieťový zdroj 12 W s káblom, montážna pomôcka a upevňovací materiál.

BOX1923_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1