Blum AVENTOS HKi ME44188472

AVENTOS HKi

Podpora pri projektovaní, používaní a uvádzaní na trh

Videá

AVENTOS HK top

Toto video ukazuje inštaláciu dvoch rôznych typov zdvíhacieho mechanizmu, bezpečnostného riešenia, upevnenia čela, montáže krytiek misky závesu, nastavenia zdvíhacieho mechanizmu, obrazca medzier a obmedzovača uhla otvorenia.

AVENTOS HK top - zdvíhací mechanizmus s predmontovanými systémovými skrutkami

Toto video ukazuje montáž zdvíhacieho mechanizmu s predmontovanými systémovými skrutkami pre AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top - zdvíhací mechanizmus so skrutkami do drevotrieskovej dosky

Toto video ukazuje montáž zdvíhacieho mechanizmu pomocou skrutiek do drevotrieskových dosiek vrátane hľadania presnej polohy pre AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – bezpečnostné riešenie

Toto video ukazuje otváranie ramena páky s bezpečnostným riešením pre AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – nastavenie zdvíhacieho mechanizmu

Toto video ukazuje nastavenie zdvíhacieho mechanizmu pre AVENTOS HK top. Po nastavení zdvíhacieho mechanizmu na hmotnosť čela sa výklop zastaví v akejkoľvek polohe.

AVENTOS HK top – obmedzovač uhla otvorenia

Toto video ukazuje nastavenie integrovaného obmedzovača uhla otvorenia pre AVENTOS HK top.

AVENTOS – imidžové video

Základné informácie o vývoji AVENTOS

EXPANDO T na tenké čelá

Tento film ukazuje montáž tenších čiel s EXPANDO T.

Presentation video for AVENTOS HF, HS, HL and HK top

Presentation of the AVENTOS lift systems HF, HS, HL and HK top

SERVO-DRIVE für AVENTOS HK top – kolízia

Toto video ukazuje, ako je možné vylúčiť kolíziu čiel dvoch korpusov namontovaných v jednom rohu so s SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top

Toto video ukazuje jednotlivé kroky montážneho postupu, uvádzanie pohonnej servo jednotky do činnosti, vrátane zisťovania chýb, synchronizácie a predchádzania kolíziám SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top - Montáž pohonnej servo jednotky

Toto video ukazuje montáž pohonnej servo jednotky SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top - Montáž pohonnej servo jednotky (skrátená verzia)

Toto video ukazuje montáž pohonnej servo jednotky SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top v skrátenej verzii.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top – krytky

Toto video ukazuje montáž krytiek SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top – synchronizácia

Toto video ukazuje synchronizáciu dvoch pohonných servo jednotiek SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top, napr. na spojenie jedného viacerých korpusov so spoločným čelom.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top – uvádzanie do činnosti

Toto video ukazuje uvádzanie pohonnej servo jednotky SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top do činnosti.

SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top – uvádzanie do činnosti so zisťovaním chýb

Toto video ukazuje uvádzanie SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top do činnosti, vrátane zisťovania chýb.

Blum AVENTOS HKi ME44188472