AVENTOS HK – výklop

Podpora pri projektovaní, používaní a uvádzaní na trh

Súbory na prevzatie

Montážne videá

AVENTOS HK

Tento film ukazuje jednoduchú montáž a nastavenie výklopového kovania AVENTOS HK.

AVENTOS HK Krátky film

Tento krátky film ukazuje pohyb, spojité zastavovanie a rôzne farby krytiek misky závesu AVENTOS HK.

AVENTOS HK Riad v hornej skrinke

Tento virtuálny film ukazuje uloženie riadu a skla do hornej skrinky s výklopom AVENTOS. Úplne zreteľný je neobmedzený prístup a odtlmený zavierací pohyb. (DYNAMIC SPACE, AVENTOS, zóna Ukladanie)

EXPANDO T na tenké čelá

Tento film ukazuje montáž tenších čiel s EXPANDO T.

Možnosti nastavenia AVENTOS HK

Táto sekvencia ukazuje možnosti výškového, stranového a hĺbkového nastavenia čela.Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


Blum_KLA0441_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1