Videá

EXPANDO T na tenké čelá
Tento film ukazuje montáž tenších čiel s EXPANDO T.
SERVO-DRIVE für AVENTOS HK top – kolízia
Toto video ukazuje, ako je možné vylúčiť kolíziu čiel dvoch korpusov namontovaných v jednom rohu so s SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top – uvádzanie do činnosti
Toto video ukazuje uvádzanie pohonnej servo jednotky SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top do činnosti.
SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top - Montáž pohonnej servo jednotky (skrátená verzia)
Toto video ukazuje montáž pohonnej servo jednotky SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top v skrátenej verzii.
SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top – uvádzanie do činnosti so zisťovaním chýb
Toto video ukazuje uvádzanie SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top do činnosti, vrátane zisťovania chýb.
SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top
Toto video ukazuje jednotlivé kroky montážneho postupu, uvádzanie pohonnej servo jednotky do činnosti, vrátane zisťovania chýb, synchronizácie a predchádzania kolíziám SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top – krytky
Toto video ukazuje montáž krytiek SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top – synchronizácia
Toto video ukazuje synchronizáciu dvoch pohonných servo jednotiek SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top, napr. na spojenie jedného viacerých korpusov so spoločným čelom.
AVENTOS HK top – nastavenie zdvíhacieho mechanizmu
Toto video ukazuje nastavenie zdvíhacieho mechanizmu pre AVENTOS HK top. Po nastavení zdvíhacieho mechanizmu na hmotnosť čela sa výklop zastaví v akejkoľvek polohe.
AVENTOS HK top - zdvíhací mechanizmus so skrutkami do drevotrieskovej dosky
Toto video ukazuje montáž zdvíhacieho mechanizmu pomocou skrutiek do drevotrieskových dosiek vrátane hľadania presnej polohy pre AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top – obmedzovač uhla otvorenia
Toto video ukazuje nastavenie integrovaného obmedzovača uhla otvorenia pre AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top – bezpečnostné riešenie
Toto video ukazuje otváranie ramena páky s bezpečnostným riešením pre AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top
Toto video ukazuje inštaláciu dvoch rôznych typov zdvíhacieho mechanizmu, bezpečnostného riešenia, upevnenia čela, montáže krytiek misky závesu, nastavenia zdvíhacieho mechanizmu, obrazca medzier a obmedzovača uhla otvorenia.
AVENTOS HK top - zdvíhací mechanizmus s predmontovanými systémovými skrutkami
Toto video ukazuje montáž zdvíhacieho mechanizmu s predmontovanými systémovými skrutkami pre AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top - Montáž pohonnej servo jednotky
Toto video ukazuje montáž pohonnej servo jednotky SERVO-DRIVE pre AVENTOS HK top.
AVENTOS – imidžové video
Základné informácie o vývoji AVENTOS
Presentation video for AVENTOS HF, HS, HL and HK top
Presentation of the AVENTOS lift systems HF, HS, HL and HK top
AVENTOS HK top short film
This short film shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of AVENTOS HK top.
AVENTOS top – imidžová upútavka
Imidžová upútavka pre AVENTOS top predvádza jednotný dizajn typov výklopov, kompaktný program a jednoduchú montáž. Všetky výklopy je možné vzájomne kombinovať a realizovať s rôznymi rozmermi korpusu a materiálmi čela.