Montážne videá

TANDEMBOX antaro
Tento montážny film ukazuje potrebné kroky pri montáži TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro čelný výsuv
Tento film ukazuje montáž čelného výsuvu pri použití TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro Demontáž relingu
Tento film ukazuje demontáž relingu pri použití TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro Demontáž čela
Tento film ukazuje demontáž čela pri použití TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro Montáž zasúvacieho prvku
Tento film ukazuje montáž zasúvacieho prvku pre TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro Demontáž zasúvacieho prvku
Tento film ukazuje demontáž zasúvacieho prvku TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro Montáž vnútorného výsuvu
Tento film ukazuje montáž predného dielu vnútorných výsuvov TANDEMBOX antaro.
Nastavenie výšky TANDEMBOX antaro
Tento film názorne vysvetľuje, ako nastaviť TANDEMBOX antaro po výške.
TANDEMBOX antaro Demontáž vnútorného výsuvu
Tento film ukazuje demontáž predného dielu vnútorných výsuvov TANDEMBOX antaro.
Nastavenie do strán TANDEMBOX antaro
Tento film názorne vysvetľuje, ako nastaviť TANDEMBOX antaro do strán.
Nastavenie sklonu TANDEMBOX antaro
Tento film názorne vysvetľuje, ako nastaviť sklon TANDEMBOX antaro.
TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX Krátky film
Tento krátky film ukazuje funkciu TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX antaro.
SERVO-DRIVE pre TANDEMBOX antaro Krátky film
Tento krátky film ukazuje funkciu SERVO-DRIVE pre TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro Krátky film
Tento krátky film ukazuje funkčné možnosti, rôzne výšky bokov, farby, konštrukčné varianty a krytky misky závesu TANDEMBOX antaro.
Úzka skrinka SPACE TWIN Krátky film
Tento krátky film ukazuje funkciu a implementáciu systému SPACE TWIN na príklade LEGRABOX v karbónovej čiernej matnej farbe.
BOXFIX plus – montáž zásuvky s technológiou klincovania
V tomto videu sú znázornené príklady jednotlivých krokov montáže zásuvkového systému prostredníctvom technológie BOXFIX plus. Zásuvkový systém sa pritom zaklincuje.