TANDEMBOX antaro

Podpora pri projektovaní, používaní a uvádzaní na trh

Súbory na prevzatie

Videá

BOXFIX plus – montáž zásuvky s technológiou klincovania

V tomto videu sú znázornené príklady jednotlivých krokov montáže zásuvkového systému prostredníctvom technológie BOXFIX plus. Zásuvkový systém sa pritom zaklincuje.

Nastavenie do strán TANDEMBOX antaro

Tento film názorne vysvetľuje, ako nastaviť TANDEMBOX antaro do strán.

Nastavenie sklonu TANDEMBOX antaro

Tento film názorne vysvetľuje, ako nastaviť sklon TANDEMBOX antaro.

Nastavenie výšky TANDEMBOX antaro

Tento film názorne vysvetľuje, ako nastaviť TANDEMBOX antaro po výške.

SERVO-DRIVE pre TANDEMBOX antaro Krátky film

Tento krátky film ukazuje funkciu SERVO-DRIVE pre TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro

Tento montážny film ukazuje potrebné kroky pri montáži TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro Demontáž relingu

Tento film ukazuje demontáž relingu pri použití TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro Demontáž vnútorného výsuvu

Tento film ukazuje demontáž predného dielu vnútorných výsuvov TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro Demontáž zasúvacieho prvku

Tento film ukazuje demontáž zasúvacieho prvku TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro Demontáž čela

Tento film ukazuje demontáž čela pri použití TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro Krátky film

Tento krátky film ukazuje funkčné možnosti, rôzne výšky bokov, farby, konštrukčné varianty a krytky misky závesu TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro Montáž vnútorného výsuvu

Tento film ukazuje montáž predného dielu vnútorných výsuvov TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro Montáž zasúvacieho prvku

Tento film ukazuje montáž zasúvacieho prvku pre TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro čelný výsuv

Tento film ukazuje montáž čelného výsuvu pri použití TANDEMBOX antaro.

TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX Krátky film

Tento krátky film ukazuje funkciu TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX antaro.

Úzka skrinka SPACE TWIN Krátky film

Tento krátky film ukazuje funkciu a implementáciu systému SPACE TWIN na príklade LEGRABOX v karbónovej čiernej matnej farbe.

BOX2149_QU