IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informácie pre konečných spotrebiteľov

Bohužiaľ, firma Julius Blum GmbH nemôže vo vašej krajine prevziať zodpovednosť za recykláciu, nakoľko príslušný zákon vašej krajiny dovoľuje zbavenie zodpovednosti len v prípade, ak má príslušná firma vo vašej krajine pobočku. Keďže vo vašej krajine nemáme žiadnu pobočku, nemôžeme túto zodpovednosť prevziať. Obvykle to má za povinnosť dovozca do vašej krajiny. Príslušné informácie poskytujú miestne úrady.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1