Pylon

Höchst, Rakúsko | júla 2020

Spoločnosť Blum zaznamenáva stabilný vývoj aj napriek koronakríze

Výrobca kovaní končí hospodársky rok s obratom 1 906,92 milióna EUR

Vďaka dobrému začiatku vorarlberský špecialista na kovania – firma Blum – uzatvára hospodársky rok 2019/2020 s obratom skupiny na úrovni 1 906,92 milióna EUR. Medziročný rast tak dosiahol 14,90 milióna Eur, alebo 0,8 %, čo približne zodpovedá úrovni predchádzajúceho roka. Napriek zložitej situácii v celosvetovej ekonomike naša rodinná spoločnosť ťaží zo svojho medzinárodného zamerania a je pre svojich zákazníkov aj naďalej spoľahlivým partnerom.

 

Svoj finančný rok 2019/2020 uzatvára výrobca kovaní, firma Blum, 30. júna s obratom 1 906,92 milióna EUR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje mierny nárast o 14,90 milióna EUR, respektíve o 0,8 %. Po dobrom štarte do hospodárskeho roka koronavírus od apríla priniesol silné deformácie na svetových trhoch a aj pre spoločnosť Blum znamenal prudký prepad predaja. Výrobca kovaní však i napriek tomu dokázal zásobovať svojich zákazníkov vo viac ako 120 krajinách celého sveta. Spoločnosť Blum naďalej presadzuje svoje medzinárodné zameranie a dnes už má 32 dcérskych spoločností a zastúpení po celom svete. 97 % predaja spoločnosti Blum sa tvorí za hranicami Rakúska, z toho 44 % pripadá na EÚ a 15 % na USA.

Viac zamestnancov a učňov

K rozhodnému dňu 30. júna 2020 bol počet zamestnancov spoločnosti Blum na celom svete 8 349 osôb, z toho 6 180 vo Vorarlbersku, čo je o 262 viac ako v predchádzajúcom roku. Od septembra 2020 nastupuje vo Vorarlbersku do prípravy 94 nových učňov, z toho 23 dievčat. Od jesene tak budeme mať v príprave 378 učňov v spoločnosti Blum Rakúsko, kde mladí ľudia absolvujú technickú prípravu na expertov v odbore už pol storočia. Dcérska spoločnosť Blum USA pripravuje na odborníkov 24 učňov, Blum Poľsko má v učňovskej príprave po prvý raz 4 mladých ľudí.

Rôznorodý vývoj na medzinárodných trhoch

V západnej Európe lockdown postihol na celé týždne trhy ako Taliansko, Francúzsko, Anglicko alebo Španielsko. Aj pre spoločnosť Blum to znamenalo pokles predaja v tomto regióne. Vo východnej Európe spoločnosť dokázala zaznamenať rast aj napriek pomerne významným ekonomickým obmedzeniam. Konateľ spoločnosti Philipp Blum hovorí: „Európska únia je pre nás aj naďalej dôležitým faktorom stability. Vďaka hraniciam otvoreným pre nákladnú dopravu sme po celú dobu krízy mohli zásobovať našich zákazníkov na celom svete“. Predaj v Severnej Amerike zostal na úrovni predchádzajúceho roka, zatiaľ čo na juhoamerických trhoch naša spoločnosť zaznamenala výrazný pokles oproti predchádzajúcim rokom. V ázijsko-tichomorskom regióne zaznamenal výrobca kovaní ďalší rast, najmä vďaka pokračujúcemu veľmi pozitívnemu vývoju Číny v uplynulom hospodárskom roku.

Výrobkové inovácie pre všetky obytné priestory

Rovnako ako veľa iných spoločností, koronakríza prinútila aj spoločnosť Blum vzdať sa účasti na dôležitých lokálnych veľtrhoch. Nedostatočný kontakt so zákazníkmi zásadne skomplikoval marketing nových výrobkov a služieb a spoločnosť tak čelila nezvyčajným výzvam. „O to viac si ceníme, že náš nový zásuvkový systém MERIVOBOX prerazil do kuchýň a nábytku našich prvých zákazníkov aj napriek tomu. Už na budúci rok chceme expedovať prvým zákazníkom Pocketsystem, naše riešenie na zamykanie veľkých nábytkových čiel“, hovorí Philipp Blum. Budúcoročný Interzum by pre náš podnik mal znova byť významným kontrolným bodom v diskusiách so zákazníkmi a partnermi z nábytkárskeho priemyslu o inováciách výrobkov.

Investície a výrobné prevádzky

Investície skupiny Blum vo fiškálnom roku 2019/2020 dosiahli celkom 327 miliónov Eur. Dostavba závodu 4 vo vorarlberskom Bregenzi napreduje podľa plánu. Do leta 2021 tu postavíme novú výrobnú halu s úžitkovou plochou 49 000 metrov štvorcových a výškovým skladom. Spoločnosť Blum aj v tomto projekte vsadila na viacpodlažnú budovu, aby šetrila pôdne zdroje. Výrobca kovaní odkúpil prevádzkové objekty firmy Wolford v bezprostrednej blízkosti závodu 4. Budovy boli dlhodobo spätne prenajaté spoločnosti Wolford a v dohľadnej budúcnosti plánuje spoločnosť Blum využitie zvyšných priestorov pre seba. „Naše investície do regiónu sú našim jasným prihlásením sa k regiónu Vorarlberska,“ dodáva konateľ spoločnosti Martin Blum. Realizujú sa aj zahraničné investície. V Číne začala výstavba nového výrobného závodu s automatickým vysokoregálovým skladom a jeho dokončenie spoločnosť Blum očakáva do konca roku 2022. V USA do konca roka dokončíme rozšírenie skladu a výrobných priestorov. Miestna dcérska spoločnosť v Kanade sa koncom jesene 2020 presťahuje do novej budovy so skladmi, kanceláriami a predvádzacou miestnosťou.

Výhľad na hospodársky rok 2020/2021

Vo výhľade na nadchádzajúce mesiace spoločnosť Blum predpokladá značnú mieru neistoty. Citeľné následky zdravotnej krízy budú v globálnej ekonomike pretrvávať ešte po dlhý čas. Z pohľadu spoločnosti Blum je pre Európsku úniu mimoriadne dôležitou požiadavkou, aby našla spoločnú reč pri riešení budúcich výziev. Philipp Blum hovorí: „Táto komunita má práve pre nás ako medzinárodnú spoločnosť zásadný význam“. Naša tradične založená spoločnosť sa aj do budúcnosti bude opierať o trvalý rozvoj medzinárodných trhov, úzke vzťahy so zákazníkmi a o ďalšie inovácie našich výrobkov i služieb. Spoločnosť Blum už od svojho začiatku uplatňuje stratégiu dlhodobého udržateľnej spoločnosti pre zamestnankyne i zamestnancov. „Niekoľko ostatných mesiacov bolo pre nás ako podnik veľmi náročných a veľa si z nich odnesieme aj do budúcnosti. Nášmu tímu patrí poďakovanie za nasadenie a tímového ducha“, zdôrazňuje Philipp Blum.

Philipp_und_Martin_Blum

Obrázok: BlumPhilipp_BlumMartin_1806

Konatelia Philipp a Martin Blum riadia podnik už v 3. generácii

Kontaktná osoba

Julius Blum GmbH

Werk 2

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

AUSTRIA

Telefón +43 5578 705 - 0

Súbory na prevzatie
Pylon Download ZIP | 2 MB