TIP-ON BLUMOTIONpre LEGRABOX

Mechanická podpora pohybu TIP-ON BLUMOTION pre LEGRABOX

TIP-ON BLUMOTION – Premyslené podrobnosti o výrobku

TIP-ON BLUMOTION pre LEGRABOX je ideálne mechanické riešenie bezúchytkového nábytku vo všetkých obývacích priestoroch. Základom je tu špeciálne prispôsobená korpusová lišta LEGRABOX. S rôznymi jednotkami TIP-ON BLUMOTION možno zrealizovať rôzne menovité dĺžky a hmotnostné rozsahy. Všetky ostatné komponenty sú použiteľné univerzálne. Podporou pri spracovaní a montáži sú praktické šablóny Blum.

Program

 • Plnovýsuv s menovitými dĺžkami 270 - 650 mm
 • Dynamická zaťažiteľnosť 40 a 70 kg
 • Jednotky TIP-ON BLUMOTION rôzneho výkonu na individuálne prispôsobené správanie pri otváraní a dovieraní, v závislosti od rozsahov hmotnosti a menovitých dĺžok
 • Prídavná synchronizácia od šírky korpusu 300 mm
 • Mnohé z komponentov TIP-ON BLUMOTION sú vhodné aj pre LEGRABOX a MOVENTO
Ďalšie dojmy a podrobnosti o TIP-ON BLUMOTION pre LEGRABOX

Montáž a nastavenie

Komponenty TIP-ON BLUMOTION pre LEGRABOX sa montujú bez použitia náradia. Pritom sa výsuvy a zásuvky dajú realizovať ako obvykle. Takto nie je potrebný žiadny prídavný priestor. Nie je potrebné prídavné opracovanie čela, napr. preliačin a líšt na úchytky. Vďaka nastaviteľnosti v 4 smeroch sa dosiahne exaktný obrazec medzier. Integrované je nastavenie hĺbky bez použitia náradia nastavovacím kolieskom. Nastavenie odstupu čela na 2,5 mm sa dosahuje použitím praktickej šablóny odstupu čela.

Montážny film:

TIP-ON BLUMOTION pre LEGRABOX a MOVENTO

Stručný prehľad výhod:

 • Kompletne mechanické
 • Minimálny odstup čela 2,5 mm
 • Veľkoplošná spúšťacia oblasť
 • Jednoduchá montáž bez použitia náradia
 • Nastavenie v štyroch smeroch
 • Možnosť otvárania potiahnutím alebo zatváranie pritlačením rukou
Späť na úvodnú stránku...
More...
Slovensko (Slovakia)
 
Načíta sa výsledok vyhľadávania...
Zoznam obľúbených

Top of Page