Podmienky používania: Easy Assembly App

1. Spoločnosť Julius Blum GmbH, Industriestraße 1, 6973 Höchst, Rakúsko prevádzkuje aplikáciu Easy Assembly, ktorú ste si kúpili z obchodu s aplikáciami a ktorá spracováva a preposiela údaje opísané nižšie.

2. Účelom zhromažďovania týchto údajov je vylepšenie aplikácie a našich produktov, ako aj sledovanie kampaní. Údaje zbierajú tieto služby, ktoré sú súčasťou aplikácie: Google Analytics, Crashlytics a Google Firebase. Tieto čítajú a odosielajú nasledujúce údaje:

Google Analytics je webová analytická služba, ktorá používa súbory uložené vo vašom zariadení a umožňuje analýzu používania aplikácie (správanie používateľa). Zaznamenané informácie o vašom správaní sa odosielajú spoločnosti Google Inc., kde sa uchovávajú. Vaša IP adresa je však najskôr anonymizovaná. Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics

Službu Crashlytics prevádzkuje spoločnosť Google s cieľom zlepšenia produktu. Crashlytics zbiera údaje o hardvéri, ktorý používate, o jeho stave, používanom operačnom systéme a stave našej aplikácie v prípade, že neočakávane zlyhá. Zásady ochrany osobných údajov služby Crashlytics

Google Firebase je ďalšia služba, ktorej analytické funkcie používame na sledovanie kampaní. Zbiera rovnaké údaje ako Crashlytics spolu s informáciami o tom, ktorý obchod s aplikáciami používate, v ktorej krajine sa nachádzate, ktoré časti aplikácie používate a ako dlho ich používate, ako aj to, ako často aktualizujete túto aplikáciu a operačný systém vášho zariadenia. Zásady ochrany osobných údajov služby Google Firebase

Analytické nástroje, ktoré používame, nezbierajú žiadne informácie, na základe ktorých by vás bolo možné osobne identifikovať.

3. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach v časti Nastavenia. Ak to však urobíte, používanie aplikácie už nebude možné.

4. Údaje opísané vyššie sa odosielajú spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ktorá prevádzkuje analytické nástroje. Používa ich tiež skupina spoločností, ktoré sú menovite uvedené v nasledujúcom zozname: