Blum_BOX1647_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

Bezpečné rozpoznanie systémov vnútorného členenia

Charakteristické črty systémov vnútorného členenia Blum

AMBIA-LINE

Systém vnútorného členenia AMBIA-LINE sa vyznačuje elegantným a minimalistickým dizajnom a všestrannými možnosťami použitia. Flexibilne použiteľné rámy otvárajú široký priestor na usporiadanie vnútorného života nábytku.

Charakteristická črta AMBIA-LINE

Logotyp Blum nájdete na spodnej strane príborníka.

Charakteristická črta príborníka AMBIA-LINE

Vyberte príborník a skontrolujte, či je logotyp Blum umiestnený ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta priečky AMBIA-LINE

Logotyp Blum nájdete na priečke rámu AMBIA-LINE.

Charakteristická črta priečky AMBIA-LINE

Porovnajte najmä umiestnenie a veľkosť vyrazených logotypov Blum.

Kuchynskí pomocníci AMBIA-LINE

Kuchynskí pomocníci AMBIA-LINE atraktívnych tvarov v sebe spájajú elegantný dizajn s premyslenou funkčnosťou. S držiakmi a podstavcami na nože, taniere a koreničky i s rezačkou na potravinovú alebo hliníkovú fóliu prichádza do kuchyne úhľadný poriadok.

Charakteristická črta rezačky na fólie AMBIA-LINE

Logotyp Blum nájdete na rezacej jednotke na rezačke na fólie.

Charakteristická črta podstavca na koreničky AMBIA-LINE

Logotyp Blum nájdete na podstavci na koreničky tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta stojana na nože AMBIA-LINE

Logotyp Blum nájdete na stojane na nože tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta držiaka na taniere Blum

Logotyp Blum nájdete na prenášacom držadle držiaka na taniere.

ORGA-LINE

ORGA-LINE je vysoko kvalitný systém vnútorného členenia, ktorý vytvorí poriadok v zásuvke alebo v čelnom výsuve. Dotvorte si svoj úložný priestor pomocou vnútorného členenia ORGA-LINE prehľadne a v súlade s potrebami.

Charakteristická črta priečky ORGA-LINE

Skontrolujte, či je logotyp Blum na priečke umiestnený tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta misky na príbory ORGA-LINE

Skontrolujte, či je logotyp Blum umiestnený na miske na príbory tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristické črty ORGA-LINE pre TANDEMBOX intivo

Logotyp Blum nájdete na všetkých upínacích prvkoch priečky.

Charakteristická črta ORGA-LINE pre TANDEMBOX antaro

Skontrolujte, či je logotyp Blum na upínacom prvku priečky vyrazený tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta ORGA-LINE pre TANDEMBOX plus

Charakteristická črta ORGA-LINE pre TANDEMBOX plus

Charakteristická črta ORGA-LINE

nový text všeobecne

Kuchynský pomocník ORGA-LINE

Mnohé operácie v kuchyni zjednodušujú praktickí kuchynskí pomocníci ORGA-LINE, vrátane podstavca na koreničky, stojana na nože a držiaka na taniere, ako aj rezačky na potravinové a hliníkové fólie, ktorí sa nám tak nenápadne starajú o poriadok

Charakteristická črta rezačky na fólie ORGA-LINE

Logotyp Blum nájdete na rezačke na fólie tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta držiaka koreničiek ORGA-LINE

Logotyp firmy Blum nájdete na rukoväti podstavca na koreničky.

Charakteristická črta držiaka nožov ORGA-LINE

Logotyp Blum nájdete na stojane na nože tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta držiaka na taniere Blum

Logotyp Blum nájdete na držadle držiaka na taniere.

Blum_BOX1647_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1