Blum_BOX1647_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

Bezpečné rozpoznanie systémov vnútorného členenia

Charakteristické črty systémov vnútorného členenia Blum

AMBIA-LINE

Systém vnútorného členenia AMBIA-LINE sa vyznačuje elegantným a minimalistickým dizajnom a všestrannými možnosťami použitia. Flexibilne použiteľné rámy otvárajú široký priestor na usporiadanie vnútorného života nábytku.

Charakteristická črta AMBIA-LINE

Logotyp Blum nájdete na spodnej strane príborníka.

Charakteristická črta príborníka AMBIA-LINE

Vyberte príborník a skontrolujte, či je logotyp Blum umiestnený ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta priečky AMBIA-LINE

Logotyp Blum nájdete na priečke rámu AMBIA-LINE.

Charakteristická črta priečky AMBIA-LINE

Porovnajte najmä umiestnenie a veľkosť vyrazených logotypov Blum.

Kuchynskí pomocníci AMBIA-LINE

Kuchynskí pomocníci AMBIA-LINE atraktívnych tvarov v sebe spájajú elegantný dizajn s premyslenou funkčnosťou. S držiakmi a podstavcami na nože, taniere a koreničky i s rezačkou na potravinovú alebo hliníkovú fóliu prichádza do kuchyne úhľadný poriadok.

Charakteristická črta rezačky na fólie AMBIA-LINE

Logotyp Blum nájdete na rezacej jednotke na rezačke na fólie.

Charakteristická črta podstavca na koreničky AMBIA-LINE

Logotyp Blum nájdete na podstavci na koreničky tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta stojana na nože AMBIA-LINE

Logotyp Blum nájdete na stojane na nože tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta držiaka na taniere Blum

Logotyp Blum nájdete na prenášacom držadle držiaka na taniere.

ORGA-LINE

ORGA-LINE je vysoko kvalitný systém vnútorného členenia, ktorý vytvorí poriadok v zásuvke alebo v čelnom výsuve. Dotvorte si svoj úložný priestor pomocou vnútorného členenia ORGA-LINE prehľadne a v súlade s potrebami.

Charakteristická črta priečky ORGA-LINE

Skontrolujte, či je logotyp Blum na priečke umiestnený tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta misky na príbory ORGA-LINE

Skontrolujte, či je logotyp Blum umiestnený na miske na príbory tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristické črty ORGA-LINE pre TANDEMBOX intivo

Logotyp Blum nájdete na všetkých upínacích prvkoch priečky.

Charakteristická črta ORGA-LINE pre TANDEMBOX antaro

Skontrolujte, či je logotyp Blum na upínacom prvku priečky vyrazený tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta ORGA-LINE pre TANDEMBOX plus

Charakteristická črta ORGA-LINE pre TANDEMBOX plus

Charakteristická črta ORGA-LINE

nový text všeobecne

Kuchynský pomocník ORGA-LINE

Mnohé operácie v kuchyni zjednodušujú praktickí kuchynskí pomocníci ORGA-LINE, vrátane podstavca na koreničky, stojana na nože a držiaka na taniere, ako aj rezačky na potravinové a hliníkové fólie, ktorí sa nám tak nenápadne starajú o poriadok

Charakteristická črta rezačky na fólie ORGA-LINE

Logotyp Blum nájdete na rezačke na fólie tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta držiaka koreničiek ORGA-LINE

Logotyp firmy Blum nájdete na rukoväti podstavca na koreničky.

Charakteristická črta držiaka nožov ORGA-LINE

Logotyp Blum nájdete na stojane na nože tak, ako na tomto obrázku.

Charakteristická črta držiaka na taniere Blum

Logotyp Blum nájdete na držadle držiaka na taniere.Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


Blum_BOX1647_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1