WKO_Global Player Award_2017

Höchst, Rakúsko | júna 2017

Firma Blum vyznamenaná cenou „Global Player Award“

Porota v prominentnom obsadení každoročne udeľuje Rakúsku cenu za export – tento rok už po 23. krát. Tentoraz si výrobca kovaní, firma Blum z Höchstu, prevzala vo Viedni cenu Global Player Award.

 

„Už viac ako päť desaťročí sa pohybujeme na medzinárodných trhoch. Internacionalizácia je tak hlboko zakorenená vo všetkých úsekoch spoločnosti“, hovorí o začiatkoch a prvých krokoch do exportných obchodov konateľ spoločnosti Gerhard E. Blum. Pre úspech na svetových trhoch bol rozhodujúci otvorený prístup k rôznym mentalitám a s nimi spojenými hodnotovými stupnicami kultúr, dodáva pán konateľ. Ako druhý strategický pilier uvádza Gerhard E. Blum inovatívne výrobky a s tým súvisiace vysoké investície do výskumu a vývoja a prispôsobovanie výrobkov pre špecifické požiadavky rôznych krajín. To si vyžaduje detailné poznanie potrieb zákazníkov i samotných medzinárodných trhov.


Ocenenie za silné medzinárodné postavenie

V spoločnosti Blum sme si už veľmi skoro uvedomili, že trvalý úspech si vyžaduje posilnenie exportných aktivít. Podiel zahraničného obratu je dnes
na úrovni 97 %. Dodávame na viac ako 120 trhov celého sveta. S 29 dcérskymi spoločnosťami a zastúpeniami pôsobí špecialista na kovania z Höchstu v medzinárodnom meradle. Práve to nám 26. júna vynieslo cenu Global Player Award od Hospodárskej komory Rakúska. Toto ocenenie sa udeľuje spoločnostiam, ktoré si v posledných rokoch vybudovali silné postavenie na svetovom trhu. Musia mať navyše efektívnu sieť v zahraničí, alebo musia byť dokonca považované za priekopníka v určitej krajine alebo v určitom odbore. Nominácie vyhlasuje agentúra Außenwirtschaft Austria. Víťaznú firmu určuje prominentná porota , ktorej predsedal prezident Hospodárskej komory Christoph Leitl.

Kontaktná osoba

Julius Blum GmbH

Werk 2

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

AUSTRIA

Telefón +43 5578 705 - 0

Súbory na prevzatie
Text and images for download ZIP | 944 KB