Produktionsstandorte_Werk2_Produktion_001_PR6

Výrobné prevádzky

Rakúsko

Vo Vorarlbersku na západe Rakúska sa dnes nachádza osem našich výrobných závodov. Tu vyvíjame a vyrábame systémy závesov, výklopov a výsuvov pre celosvetový trh.

Závod 1 v Höchste

V bývalom základnom závode sa dnes nachádzajú oddelenia nášho závodu 3 - Technika.

 Na situačný plán

Závod 2 v Höchste

V našom ústredí sa nachádza výroba nábytkových kovaní, expedičný sklad a vedenie firmy Blum.

 Na situačný plán

Závod 3 v Höchste

Tu sa nachádza naše technické centrum. Tu sa nachádza aj výskum a vývoj, konštrukcia, výroba náradia a špeciálnych strojov, ako aj učňovská škola.

 Na situačný plán

závod 4 v Bregenzi

Výroba, povrchová úprava a montáž našich systémov vedení a zásuvkových systémov je lokalizovaná v Bregenzi. Okrem toho v Bregenzi prebieha aj konečná montáž našich systémov SERVO-DRIVE.

 Na situačný plán

Závod 5 vo Fußachu

Tu sa technológiou liatia pod tlakom a vstrekovacieho odlievania zo zinku a plastov vyrábajú jednotlivé diely našich systémov kovaní.

 Na situačný plán

Závod 6 v Gaißau

V Gaißau sa realizuje výroba, povrchová úprava a montáž dielov príslušenstva pre naše zásuvkové systémy.

 Na situačný plán

Závod 7 v Dornbirne

V tomto závode sa nachádza naše logistické centrum s vlastným železničným spojením. V Dornbirne sa okrem toho vyrábajú výklopy AVENTOS a tlmenie BLUMOTION a tiež montujú a balia predeľovacie systémy ORGA-LINE.

 Na situačný plán

Závod 8 v Dornbirne

V tomto závode sú sústredené lisovacie kapacity. Tu sa z oceľového plechu alebo drôtu vyrábajú jednotlivé diely pre systémy našich kovaní.

 Na situačný plán

Produktionsstandorte_Werk2_Produktion_001_PR6