CLP0530_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Mặt trước mỏng - EXPANDO T

Tổng quan về dòng sản phẩm

Điều đặc biệt ở EXPANDO T là phương pháp lắp này giúp bạn triển khai ba ứng dụng khác nhau. Nói cách khác, bạn không chỉ có thể trang bị cho các hệ thống riêng lẻ mà còn cho toàn bộ gian bếp có mặt trước mỏng.

Hệ thống tay nâng

Có thể sử dụng EXPANDO T cho các hệ thống tay nâng chọn lọc: AVENTOS HK top, HL và HS.

Cửa

Kết hợp CLIP top BLUMOTION và CLIP top với EXPANDO T cho cửa mỏng từ 8 mm trở lên.

Chốt ghép riêng

EXPANDO T còn được cung cấp dưới dạng chốt ghép riêng, vì vậy không có gì có thể cản trở bạn sáng tạo ra nội thất theo sở thích riêng.

CLP0530_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1