Mặt trước mỏng - EXPANDO T

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị nội thất không tay nắm

EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng
Video lắp ráp này hướng dẫn cách lắp ráp EXPANDO T cho mặt trước mỏng. Video cũng trình bày phương pháp lắp CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top và LEGRABOX.
EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng
Video này mô tả cách lắp ráp mặt trước mỏng với EXPANDO T.