CABLOXX

Tổng quan về các loại sản phẩm của chúng tôi

CABLOXX là sản phẩm nhỏ gọn, tạo thêm một tầng bảo vệ nhưng vẫn đảm bảo khả năng mang lại nhiều lựa chọn thiết kế.

Then khóa

Có thể cắt theo kích thước

Có nhiều chiều dài khác nhau

 

Có sẵn

Then khóa với bộ phận khóa được lắp ráp trước

Bộ phận

Bộ phận khóa

Kết nối giữa then khóa và khớp nối khóa trước

Bộ khớp nối khóa trước

Có bốn màu phù hợp với hệ thống ray hộp

CAB0024_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1