CABLOXX

Tổng quan về các loại sản phẩm của chúng tôi

CABLOXX là sản phẩm nhỏ gọn, tạo thêm một tầng bảo vệ nhưng vẫn đảm bảo khả năng mang lại nhiều lựa chọn thiết kế.

Then khóa

Có thể cắt theo kích thước

Có nhiều chiều dài khác nhau

Có sẵn

Then khóa với bộ phận khóa được lắp ráp trước

Bộ phận

Bộ phận khóa

Kết nối giữa then khóa và khớp nối khóa trước

Bộ khớp nối khóa trước

Có bốn màu phù hợp với hệ thống ray hộp

Phụ kiện

Đồng bộ hóa

Đồng bộ hóa

Dụng cụ này có thể sẽ khiến bạn quan tâm

Bộ định dạng cấu hình sản phẩm

Tìm những giải pháp phụ kiện phù hợp một cách nhanh chóng và đơn giản, tải về dữ liệu CAD và đặt hàng với nhà phân phối của bạn.

SERVO-DRIVE

Hệ thống hỗ trợ mở bằng điện

LEGRABOX

Hệ thống ray hộp tinh tế

Bộ định dạng cấu hình sản phẩm

Tìm những giải pháp phụ kiện phù hợp một cách nhanh chóng và đơn giản, tải về dữ liệu CAD và đặt hàng với nhà phân phối của bạn.

SERVO-DRIVE

Hệ thống hỗ trợ mở bằng điện

LEGRABOX

Hệ thống ray hộp tinh tế