CABLOXX

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị CABLOXX

Video

CABLOXX (loại dài)

Video này trình bày các bước cần thiết để lắp ráp CABLOXX bằng một phương thức rõ ràng và đơn giản.

CABLOXX (loại ngắn)

Video này hướng dẫn các bước cần thiết để lắp ráp CABLOXX bằng một phương thức rõ ràng và đơn giản.

CABLOXX short film

This short film demonstrates the opening, tip protection, colour variants, the available drawer systems LEGRABOX, TANDEMBOX and MOVENTO, and the closing action.

CABLOXX đồng bộ

Video này hướng dẫn các bước cần thiết để lắp ráp đồng bộ CABLOXX bằng một phương thức rõ ràng và đơn giản.

LBX0341_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1