Blum_BOX1628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

ORGA-LINE

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị ORGA-LINE

Mục tải về

Blum plate holder short film

This product snippet shows the Blum plate holder in application within the high fronted pull-out. Example of plate size adjustment and storage in the high fronted pull-out in Non-consumables.

Khay đựng gia vị ORGA-LINE

Đoạn trích dẫn thông tin sản phẩm này trình bày cách sử dụng khay đựng gia vị ORGA-LINE trong ngăn kéo cao ở Khu vực Chế biến/Nấu nướng.

ORGA-LINE aluminium foil dispenser short film

This product snippet shows the ORGA-LINE aluminium foil dispenser in use. The use of aluminium foil is shown in Preparation.

ORGA-LINE bottle solution short film

This product snippet shows the ORGA-LINE bottle solution with bottle rack. Example of storage of tall bottles and cutting boards in the high fronted pull-out in Preparation/Cooking.

ORGA-LINE cutlery insert short film

This product snippet shows the ORGA-LINE cutlery insert and its flexibility owing to the removable stainless-steel tray in the drawer in Non-consumables.

ORGA-LINE film dispenser short film

This product snippet shows the ORGA-LINE film dispenser in use. The use of cling film is shown in Preparation.

ORGA-LINE knife holder short film

This product snippet shows the ORGA-LINE knife holder for the safe storage of knives within a drawer. Stored with other kitchen utensils in Preparation.

Phụ kiện bếp ORGA-LINE

Video này quay lại chủ đề về các công cụ bếp ORGA-LINE của Blum. Video cho thấy các loại khay đựng dao, khay đựng đĩa, khay đựng gia vị và máy cắt màng bọc thực phẩm khiến công việc bếp núc trở nên dễ dàng hơn như thế nào.

SERVO-DRIVE 'It`s so easy ...'

This film demonstrates our SERVO-DRIVE opening support system: Tom is cooking in his parents' kitchen, which is equipped with SERVO-DRIVE. He is fascinated and is having lots of fun with it ... actively taking part.

Thanh chia ngang và dọc ORGA-LINE trong ngăn kéo có mặt trước cao

Đoạn trích dẫn thông tin sản phẩm này trình bày tính linh hoạt của thanh chia ngang và dọc ORGA-LINE trong ngăn kéo cao với nhiều màu sắc khác nhau trong Khu vực chén đĩa.

Blum_BOX1628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1