Blum_ORG0249_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

ORGA-LINE

Lắp đặt và lắp ráp dễ dàng

Hộc tủ, khay chia dụng cụ, thanh chia ngang và dọc đã được thiết kể để có thể sử dụng ngay.

Thanh chia ngang và dọc có thể điều chỉnh

Thanh chia ngang và dọc linh hoạt có thể dễ dàng thay đổi theo kích thước của các vật dụng lưu trữ.

Dễ sử dụng

Các hộc tủ và khay chia dụng cụ này có thể đặt vào bất cứ vị trí mong muốn nào trong hộc tủ và ngăn kéo.

Chỉnh sửa thanh chia ngang

Có thể dễ dàng cắt mặt trước ngăn kéo âm và thanh chia ngang theo bề rộng phù hợp và trang bị với bất cứ số lượng thanh chia dọc nào (tùy vào vật dụng lưu trữ).

Blum_ORG0249_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1