CLIP top BLUMOTION

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị CLIP top BLUMOTION

Các bài quảng cáo
EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng

Video lắp ráp này hướng dẫn cách lắp ráp EXPANDO T cho mặt trước mỏng. Video cũng trình bày phương pháp lắp CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top và LEGRABOX.

EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng

Video này mô tả cách lắp ráp mặt trước mỏng với EXPANDO T.

Lắp đặt và điều chỉnh bản lề CLIP top BLUMOTION

Video hướng dẫn này mô tả việc chèn bản lề bằng INSERTA và minh họa cơ cấu CLIP và các tùy chọn điều chỉnh ba chiều.

Phim ngắn về CLIP top BLUMOTION

Đoạn trích dẫn thông tin sản phẩm này trình bày chức năng, các kiểu nắp đậy khác nhau cũng như bản lề màu đen mã não CLIP top BLUMOTION 110°.

Trailer giới thiệu CLIP top BLUMOTION

Phim quảng cáo này giới thiệu về CLIP top BLUMOTION và rất phù hợp để thuyết trình, đào tạo, v.v.

Trailer giới thiệu CLIP top BLUMOTION

Đây là video giới thiệu cho microsite về CLIP top BLUMOTION

Tắt chức năng giảm chấn của CLIP top BLUMOTION

Video lắp rắp này hướng dẫn cách tắt chức năng giảm chấn của CLIP top BLUMOTION.

CLP0416_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1