Bản lề CLIP top BLUMOTION 107° cho cửa tủ nội thất - ID20203
PDF | 419 KB | 05-09-2023
Bản lề CLIP top BLUMOTION 110° cho cửa tủ nội thất - ID20006
PDF | 420 KB | 05-09-2023
Bản lề CLIP top BLUMOTION 125° cho tủ với ngăn kéo âm và nhiều phụ kiện khác – ID20282
PDF | 417 KB | 05-09-2023
Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° cho cửa dày - ID20007
PDF | 418 KB | 05-09-2023
Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° cho tủ gương phòng tắm có mặt trước nhô ra ngoài mép tủ ở cả bốn bên – ID20275
PDF | 422 KB | 05-09-2023
Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° dành cho các ứng dụng góc mù lồng hoặc trùm ngoài - ID20008
PDF | 422 KB | 05-09-2023
Bản lề CLIP top BLUMOTION 95° dành cho cửa có khung nhôm hẹp - ID20009
PDF | 416 KB | 05-09-2023
Bản lề CLIP top BLUMOTION cho cửa mỏng 110°, dùng cho cửa mỏng từ 8 đến 14 mm - ID20276
PDF | 424 KB | 05-09-2023
Bản lề CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 110° với đế dán cho cửa kính và gương - ID20273
PDF | 500 KB | 05-09-2023
Bản lề CLIP top BLUMOTION CRISTALLO và đế bản lề cho tủ kính trưng bày – đế bản lề cố định vào kính - ID20274
PDF | 551 KB | 05-09-2023
Bản lề CLIP top BLUMOTION góc rộng 155° cho tủ với ngăn kéo âm và nhiều phụ kiện khác – ID20272
PDF | 426 KB | 05-09-2023
Bản lề góc CLIP top BLUMOTION từ + 45° đến - 45° - ID20010
PDF | 419 KB | 05-09-2023
Bản lề đặc biệt CLIP top BLUMOTION 110° dành cho phần trùm ngoài mặt cánh lớn hơn với các thành tủ dày - ID20324
PDF | 496 KB | 05-09-2023
Ứng dụng bản lề CLIP top BLUMOTION cho cửa mỏng – 5° đến + 15° cho cửa mỏng từ 8 đến 14 mm – ID20278
PDF | 423 KB | 05-09-2023
Ứng dụng bản lề góc CLIP top BLUMOTION CRISTALLO – 5° đến + 15° cho cửa kính và gương - ID20277
PDF | 499 KB | 05-09-2023
Lắp đặt và điều chỉnh bản lề CLIP top BLUMOTION
Video hướng dẫn này mô tả việc chèn bản lề bằng INSERTA và minh họa cơ cấu CLIP và các tùy chọn điều chỉnh ba chiều.
Trailer giới thiệu CLIP top BLUMOTION
Phim quảng cáo này giới thiệu về CLIP top BLUMOTION và rất phù hợp để thuyết trình, đào tạo, v.v.
Trailer giới thiệu CLIP top BLUMOTION
Đây là video giới thiệu cho microsite về CLIP top BLUMOTION
EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng
Video lắp ráp này hướng dẫn cách lắp ráp EXPANDO T cho mặt trước mỏng. Video cũng trình bày phương pháp lắp CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top và LEGRABOX.
EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng
Video này mô tả cách lắp ráp mặt trước mỏng với EXPANDO T.
Phim ngắn về CLIP top BLUMOTION
Đoạn trích dẫn thông tin sản phẩm này trình bày chức năng, các kiểu nắp đậy khác nhau cũng như bản lề màu đen mã não CLIP top BLUMOTION 110°.
Tắt chức năng giảm chấn của CLIP top BLUMOTION
Video lắp rắp này hướng dẫn cách tắt chức năng giảm chấn của CLIP top BLUMOTION.