Danh sách gửi thư báo chí

Mẫu đặt hàng

Bạn là nhà báo và muốn nhận thông tin cập nhật về những phát triển của công ty và những cải tiến mới nhất của Blum? Vui lòng sử dụng mẫu này. Chúng tôi sẵn sàng gửi cho bạn thông cáo báo chí và hình ảnh của chúng tôi miễn phí.