stage_videosdownloads

Tất cả thông cáo báo chí

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và hình ảnh cho các ấn bản của bạn.

 Đăng ký danh sách gửi thư báo chí

Pylon

Hoechst, Áo | tháng bảy 2018

Doanh thu của Blum tăng 50 triệu Euro trong năm tài chính 2017/2018

Tập đoàn Blum đã tăng doanh thu lên 2,8% trong năm tài chính 2017/2018 nhờ các sản phẩm và dịch vụ không ngừng được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của các nhà sản xuất nội thất, sự hiện diện trên thị trường quốc tế và đội ngũ nhân viên linh hoạt. Tăng trưởng lên đến 5% do điều chỉnh theo ảnh hưởng của tiền tệ.

Tìm hiểu thêm

tháng sáu 2017

Tìm hiểu thêm


Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


stage_videosdownloads