Mục tải Về

Video

Thanh giằng MOVENTO
Video hướng dẫn chi tiết cách lắp thanh cân bằng cho ngăn kéo sử dụng ray MOVENTO.
MOVENTO
Video minh họa cách điều chỉnh mặt ngăn kéo theo 4 chiều: cao, rộng, độ nghiêng và độ sâu; cùng với điều chỉnh theo chiều rộng từ phía sau ngăn kéo.
MOVENTO quality of motion
This video demonstrates the quality of motion for MOVENTO. It shows three sequences: opening, motion and closing.
BLUMOTION S
Mô tả lợi ích của BLUMOTION S khi sử dụng ba công nghệ chuyển động khác nhau với một ray trượt duy nhất.
BLUMOTION S - công nghệ
Mô tả sự phù hợp của các loại giảm chấn đối với công nghệ chuyển động và qua đó thể hiện sự thông minh của sản phẩm của BLUMOTION S.
TIP-ON for MOVENTO short film
This product snippet shows the function of TIP-ON for MOVENTO.
MOVENTO short film
This product snippet shows the function of MOVENTO.
Phim ngắn về tủ hẹp SPACE TWIN
Đoạn phim ngắn này trình bày chức năng và cách sử dụng SPACE TWIN với LEGRABOX, TANDEMBOX antaro and MOVENTO.
TIP-ON BLUMOTION for MOVENTO short film
This short film demonstrates the function of TIP-ON BLUMOTION for MOVENTO.
SERVO-DRIVE for MOVENTO short film
This short film demonstrates the function of SERVO-DRIVE for MOVENTO.
Pull-out shelf lock
Pull-out shelf lock with MOVENTO and TIP-ON in the office.
Pull-out shelf lock short film
This film shows how the pull-out shelf lock works, demonstrated here with MOVENTO.
Runner systems by Blum
Our runner systems give you quality steel for your wooden design ideas. We have a solution for every requirement: the versatile TANDEM or the sophisticated MOVENTO runner system.