MOVENTO

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị MOVENTO

Mục tải về

Thanh giằng MOVENTO

Video hướng dẫn chi tiết cách lắp thanh cân bằng cho ngăn kéo sử dụng ray MOVENTO.

MOVENTO advantages

In this video, Blum employees briefly explain the advantages of MOVENTO (Development, Product Management, Sales).

MOVENTO

Video minh họa cách điều chỉnh mặt ngăn kéo theo 4 chiều: cao, rộng, độ nghiêng và độ sâu; cùng với điều chỉnh theo chiều rộng từ phía sau ngăn kéo.

MOVENTO quality of motion

This video demonstrates the quality of motion for MOVENTO. It shows three sequences: opening, motion and closing.

BLUMOTION S

Demonstrates the benefits of BLUMOTION S being able to use three different motion technologies with a single runner.

BLUMOTION S – technology

Demonstrates the suitability of damper types for motion technology and therefore the product intelligence of BLUMOTION S.

TIP-ON for MOVENTO product snippet

This product snippet shows the function of TIP-ON for MOVENTO.

MOVENTO product snippet

This product snippet shows the function of MOVENTO.

Narrow cabinets product snippet

This product snippet shows the function and implementation with LEGRABOX, TANDEMBOX antaro and MOVENTO.

TIP-ON BLUMOTION for MOVENTO short film

This short film demonstrates the function of TIP-ON BLUMOTION for MOVENTO.

SERVO-DRIVE for MOVENTO short film

This short film demonstrates the function of SERVO-DRIVE for MOVENTO.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


MOV0013_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3I_#V1