MOVENTO

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị MOVENTO

Mục tải về

Các bài quảng cáo
MOVENTO

Video minh họa cách điều chỉnh mặt ngăn kéo theo 4 chiều: cao, rộng, độ nghiêng và độ sâu; cùng với điều chỉnh theo chiều rộng từ phía sau ngăn kéo.

Những ưu điểm của MOVENTO

Trong video này, nhân viên của Blum sẽ giải thích ngắn gọn những ưu điểm của MOVENTO (Phát triển, Quản lý Sản phẩm, Bán hàng).

Phim ngắn về tủ hẹp SPACE TWIN

Đoạn phim ngắn này trình bày chức năng và cách sử dụng SPACE TWIN với LEGRABOX, TANDEMBOX antaro and MOVENTO.

Thanh giằng MOVENTO

Video hướng dẫn chi tiết cách lắp thanh cân bằng cho ngăn kéo sử dụng ray MOVENTO.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


MOV0013_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3I_#V1