SERVO-DRIVE dùng cho hệ thống ngăn kéo

Lắp đặt và lắp ráp dễ dàng

Lắp đặt dễ dàng là minh chứng cho chất lượng và độ chính xác của bất cứ sản phẩm nào. Nhiều bộ phận SERVO-DRIVE có thể được lắp ráp mà không cần dụng cụ.

Lắp ráp, điều chỉnh và tháo rời

BOX0846_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Đặt linh kiện kèm theo giá đỡ bên trên lỗ khoan và vặn chặt ốc vít. Sau đó, gắn giá đỡ vào linh kiện kèm theo.

BOX0832_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Giữ bas đẩy ở đúng vị trí trên giá đỡ và cố định vị trí.

BOX0838_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Lắp chốt nhấn khoảng cách SERVO-DRIVE đặc biệt.

BOX0834_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Đặt biến thế vào đầu bọc biến thế.

Dụng cụ lắp ráp

Blum có nhiều loại máy khoan và lắp, dụng cụ lắp ráp và cỡ khoan để đảm bảo lắp ráp sản phẩm của Blum chính xác, nhanh chóng và dễ dàng. Lắp ráp chính xác để đạt được hiệu quả tối ưu.

 Vào Ứng dụng chọn dụng cụ lắp ráp

 Mở catalogue

BOX0831_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1