SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS

Lắp ráp dễ dàng

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS có ít thành phần, có thể lắp đặt dễ dàng. Yêu cầu duy nhất là mặt cánh phải cân bằng. Lắp đặt phụ kiện hầu như không cần dụng cụ.

Lắp đặt và điều chỉnh

Lắp đặt không cần dụng cụ

Bộ đẩy được gắn vào hộp lực bên trái mà không cần dụng cụ.

Lắp đặt công tắc SERVO-DRIVE

Công tắc dùng để đóng mặt trước được gắn vào thành tủ, nằm trong tầm với. Lắp vào dễ dàng. Bạn chỉ cần khoan một lỗ tròn nhỏ.

Dễ sử dụng

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS dễ lắp đặt và sử dụng nhờ các chốt chức năng được xác định rõ ràng.

Video lắp ráp

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS - Thông tin cài đặt
Video này mô tả các bước cuối cùng để khởi động (thông tin cài đặt) SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS
Video hướng dẫn lắp đặt và cài đặt SERVO-DRIVE cho AVENTOS.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top - khởi động có phát hiện lỗi
Video này trình bày cách khởi động SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top, bao gồm cả phát hiện lỗi.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – Khởi động
Video này trình bày cách khởi động bas đẩy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – va chạm
Video này trình bày cách sử dụng SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top để tránh va chạm giữa các mặt trước của hai tủ đã được lắp đặt trong một góc.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top
Video này trình bày các bước lắp ráp riêng lẻ, khởi động bao gồm phát hiện lỗi, đồng bộ hóa và tránh va chạm cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – lắp ráp bas đẩy (phiên bản ngắn hơn)
Video này trình bày một phiên bản ngắn hơn về cách lắp ráp bas đẩy cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – nắp đậy
Video này trình bày cách lắp ráp nắp đậy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – đồng bộ hóa
Video này trình bày cách đồng bộ hóa hai bas đẩy cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top với nhau, ví dụ: để có một mặt trước liên tục cho nhiều tủ.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – lắp ráp bas đẩy
Video này trình bày cách lắp ráp bas đẩy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

Hướng dẫn xử lý sự cố

Bạn có gặp khó khăn trong quá trình lắp đặt hoặc sử dụng SERVO-DRIVE không? Nếu có, bạn sẽ tìm thấy nguyên nhân và giải pháp xử lý sự cố có thể xảy ra tại đây.

Hướng dẫn xử lý sự cố

Thiết bị lắp đặt

Blum cung cấp nhiều loại máy khoan và lắp đặt, thiết bị lắp đặt và cỡ khoan để khâu lắp đặt sản phẩm Blum diễn ra vừa đơn giản vừa chính xác. Khâu lắp đặt phải thật chính xác để tạo ra chuyển động hoàn hảo.

Đi tới bộ chọn thiết bị lắp ráp

Có thể bạn cũng sẽ quan tâm

Ứng dụng EASY ASSEMBLY (LẮP ĐẶT DỄ DÀNG)

Ứng dụng lắp đặt của Blum giải đáp mọi thắc mắc của bạn về lắp đặt và điều chỉnh các phụ kiện Blum.

Bộ định dạng cấu hình sản phẩm

Tìm những giải pháp phụ kiện phù hợp một cách nhanh chóng và đơn giản, tải về dữ liệu CAD và đặt hàng với nhà phân phối của bạn.

SERVO-DRIVE dùng cho hệ thống ngăn kéo

Ngăn kéo tự động mở khi ấn nhẹ

Ứng dụng EASY ASSEMBLY (LẮP ĐẶT DỄ DÀNG)

Ứng dụng lắp đặt của Blum giải đáp mọi thắc mắc của bạn về lắp đặt và điều chỉnh các phụ kiện Blum.

Bộ định dạng cấu hình sản phẩm

Tìm những giải pháp phụ kiện phù hợp một cách nhanh chóng và đơn giản, tải về dữ liệu CAD và đặt hàng với nhà phân phối của bạn.

SERVO-DRIVE dùng cho hệ thống ngăn kéo

Ngăn kéo tự động mở khi ấn nhẹ