SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS

Lắp ráp dễ dàng

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS có vài bộ phận có thể lắp ráp dễ dàng. Yêu cầu duy nhất là cân bằng mặt trước. Lắp ráp bộ phận hầu như không cần dụng cụ.

Lắp ráp và điều chỉnh

Lắp ráp không cần sử dụng dụng cụ

Bas đẩy được gắn vào cơ cấu nâng bên trái mà không cần dụng cụ.

Lắp đặt công tắc không dây

Công tắc dùng để đóng mặt trước được gắn vào thành tủ, nằm trong tầm với. Lắp vào dễ dàng. Bạn chỉ cần khoan một lỗ tròn nhỏ.

Dễ sử dụng

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS dễ lắp đặt và sử dụng nhờ các chốt chức năng được xác định rõ ràng.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS

Video hướng dẫn lắp đặt và cài đặt SERVO-DRIVE cho AVENTOS.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS - Thông tin cài đặt

Video này mô tả các bước cuối cùng để khởi động (thông tin cài đặt) SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top

Video này trình bày các bước lắp ráp riêng lẻ, khởi động bao gồm phát hiện lỗi, đồng bộ hóa và tránh va chạm cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top - khởi động có phát hiện lỗi

Video này trình bày cách khởi động SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top, bao gồm cả phát hiện lỗi.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – Khởi động

Video này trình bày cách khởi động bas đẩy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – lắp ráp bas đẩy

Video này trình bày cách lắp ráp bas đẩy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – lắp ráp bas đẩy (phiên bản ngắn hơn)

Video này trình bày một phiên bản ngắn hơn về cách lắp ráp bas đẩy cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – nắp đậy

Video này trình bày cách lắp ráp nắp đậy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – va chạm

Video này trình bày cách sử dụng SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top để tránh va chạm giữa các mặt trước của hai tủ đã được lắp đặt trong một góc.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – đồng bộ hóa

Video này trình bày cách đồng bộ hóa hai bas đẩy cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top với nhau, ví dụ: để có một mặt trước liên tục cho nhiều tủ.

Dụng cụ lắp ráp

Blum có nhiều loại máy khoan và lắp, dụng cụ lắp ráp và cỡ khoan để đảm bảo lắp ráp sản phẩm của Blum chính xác, nhanh chóng và dễ dàng. Lắp ráp chính xác để đạt được hiệu quả tối ưu.

 Vào Ứng dụng chọn dụng cụ lắp ráp

 Mở catalogue

KLA0366_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1