SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS

Lắp đặt dễ dàng

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS có ít phụ kiện, có thể lắp đặt dễ dàng. Yêu cầu duy nhất là mặt cánh phải cân bằng. Lắp đặt phụ kiện hầu như không cần dụng cụ.

Lắp đặt và điều chỉnh

Lắp đặt không cần dụng cụ

Bộ đẩy được gắn vào cơ cấu nâng bên trái mà không cần dụng cụ.

Lắp đặt công tắc không dây

Công tắc dùng để đóng mặt trước được gắn vào thành tủ, nằm trong tầm với. Lắp vào dễ dàng. Bạn chỉ cần khoan một lỗ tròn nhỏ.

Dễ sử dụng

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS dễ lắp đặt và sử dụng nhờ các chốt chức năng được xác định rõ ràng.

Video lắp đặt

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS

Video hướng dẫn lắp đặt và cài đặt SERVO-DRIVE cho AVENTOS.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS - Thông tin cài đặt

Video này mô tả các bước cuối cùng để khởi động (thông tin cài đặt) SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top

Video này trình bày các bước lắp ráp riêng lẻ, khởi động bao gồm phát hiện lỗi, đồng bộ hóa và tránh va chạm cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top - khởi động có phát hiện lỗi

Video này trình bày cách khởi động SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top, bao gồm cả phát hiện lỗi.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – Khởi động

Video này trình bày cách khởi động bas đẩy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – lắp ráp bas đẩy

Video này trình bày cách lắp ráp bas đẩy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – lắp ráp bas đẩy (phiên bản ngắn hơn)

Video này trình bày một phiên bản ngắn hơn về cách lắp ráp bas đẩy cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – nắp đậy

Video này trình bày cách lắp ráp nắp đậy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – va chạm

Video này trình bày cách sử dụng SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top để tránh va chạm giữa các mặt trước của hai tủ đã được lắp đặt trong một góc.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – đồng bộ hóa

Video này trình bày cách đồng bộ hóa hai bas đẩy cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top với nhau, ví dụ: để có một mặt trước liên tục cho nhiều tủ.

Hướng dẫn xử lý sự cố

Bạn có gặp khó khăn trong quá trình lắp đặt hoặc sử dụng SERVO-DRIVE không? Nếu có, bạn sẽ tìm thấy nguyên nhân và giải pháp xử lý sự cố có thể xảy ra tại đây.

Hướng dẫn xử lý sự cố

Thiết bị lắp đặt

Blum cung cấp nhiều loại máy khoan và lắp đặt, thiết bị lắp đặt và cỡ khoan để khâu lắp đặt sản phẩm Blum diễn ra vừa đơn giản vừa chính xác. Khâu lắp đặt phải thật chính xác để tạo ra chuyển động hoàn hảo.

 Truy cập Ứng dụng chọn thiết bị lắp đặt

 Mở danh mục

KLA1150_MC