AVENTOS HL – nâng lên

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị AVENTOS HL

Mục tải về

AVENTOS HL short film

This product snippet shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of the AVENTOS HL.

AVENTOS HL

Video hướng dẫn lắp đặt và điều chỉnh tay nâng AVENTOS HL rất dễ dàng.

EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng

Video lắp ráp này hướng dẫn cách lắp ráp EXPANDO T cho mặt trước mỏng. Video cũng trình bày phương pháp lắp CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top và LEGRABOX.

Tùy chọn điều chỉnh AVENTOS HL

Các phương án điều chỉnh chiều cao, cạnh và chiều sâu của mặt trước được minh họa theo thứ tự bên dưới.

Blum_KLA0439_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V2