Tùy chọn điều chỉnh AVENTOS HL
Các phương án điều chỉnh chiều cao, cạnh và chiều sâu của mặt trước được minh họa theo thứ tự bên dưới.
AVENTOS HL
Video hướng dẫn lắp đặt và điều chỉnh tay nâng AVENTOS HL rất dễ dàng.
AVENTOS HL short film
This product snippet shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of the AVENTOS HL.
EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng
Video lắp ráp này hướng dẫn cách lắp ráp EXPANDO T cho mặt trước mỏng. Video cũng trình bày phương pháp lắp CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top và LEGRABOX.
Presentation video for AVENTOS HF, HS, HL and HK top
Presentation of the AVENTOS lift systems HF, HS, HL and HK top
AVENTOS ảnh video
Thông tin tổng quan về sự phát triển của AVENTOS