AVENTOS HK-XS

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị AVENTOS HK-XS

AVENTOS image video

Background information on the development of AVENTOS

AVENTOS HK-XS

Video này mô tả cách lắp ráp AVENTOS HK-XS đơn giản, điều chỉnh cơ cấu nâng và các phương án điều chỉnh kích thước ba chiều bằng cách sử dụng CLIP top BLUMOTION.

Phim ngắn về AVENTOS HK-XS

Đoạn trích dẫn thông tin sản phẩm này trình bày chuyển động và các cữ chặn khác nhau của AVENTOS HK-XS.

Tùy chọn điều chỉnh AVENTOS HK-XS

Các phương án điều chỉnh chiều cao, cạnh và chiều sâu của mặt trước được minh họa theo thứ tự bên dưới.

KLA0516