AVENTOS HK-XS
Video này mô tả cách lắp ráp AVENTOS HK-XS đơn giản, điều chỉnh cơ cấu nâng và các phương án điều chỉnh kích thước ba chiều bằng cách sử dụng CLIP top BLUMOTION.
Tùy chọn điều chỉnh AVENTOS HK-XS
Các phương án điều chỉnh chiều cao, cạnh và chiều sâu của mặt trước được minh họa theo thứ tự bên dưới.
Phim ngắn về AVENTOS HK-XS
Đoạn trích dẫn thông tin sản phẩm này trình bày chuyển động và các cữ chặn khác nhau của AVENTOS HK-XS.
AVENTOS ảnh video
Thông tin tổng quan về sự phát triển của AVENTOS