AVENTOS HK-XS

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị AVENTOS HK-XS

AVENTOS HK-XS short film

This product snippet shows the motion and the variable stop of AVENTOS HK-XS.

AVENTOS HK-XS

Video này mô tả cách lắp ráp AVENTOS HK-XS đơn giản, điều chỉnh cơ cấu nâng và các phương án điều chỉnh kích thước ba chiều bằng cách sử dụng CLIP top BLUMOTION.

Tùy chọn điều chỉnh AVENTOS HK-XS

Các phương án điều chỉnh chiều cao, cạnh và chiều sâu của mặt trước được minh họa theo thứ tự bên dưới.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


Blum_KLA0521_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1