Video

AVENTOS HK top – cơ cấu nâng với vít dùng cho ván công nghiệp
Video này hướng dẫn cách lắp ráp cơ cấu nâng với vít dùng cho ván công nghiệp bao gồm định vị tích hợp cho AVENTOS HK top.
EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng
Video lắp ráp này hướng dẫn cách lắp ráp EXPANDO T cho mặt trước mỏng. Video cũng trình bày phương pháp lắp CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top và LEGRABOX.
AVENTOS HK top – cơ cấu an toàn
Video này hướng dẫn cách mở cánh tay nâng với cơ cấu an toàn cho AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top - chặn góc
Video này trình bày những điều chỉnh cho chặn góc tích hợp cho AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top – điều chỉnh cơ cấu nâng
Video này hướng dẫn cách điều chỉnh cơ cấu nâng cho AVENTOS HK top. Điều chỉnh cơ cấu nâng theo trọng lượng mặt trước và chốt chặn hệ thống tay nâng ở vị trí bất kỳ.
AVENTOS HK top – cơ cấu nâng bằng hệ thống vít gắn sẵn
Video này hướng dẫn cách lắp ráp cơ cấu nâng với hệ thống vít gắn sẵn dành cho AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top
Video này trình bày cách lắp ráp hai loại cơ cấu nâng khác nhau, cơ cấu an toàn, khớp nối trước, lắp đặt nắp đậy, điều chỉnh cơ cấu nâng, bố trí khoảng hở và chặn góc.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – va chạm
Video này trình bày cách sử dụng SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top để tránh va chạm giữa các mặt trước của hai tủ đã được lắp đặt trong một góc.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – lắp ráp bas đẩy (phiên bản ngắn hơn)
Video này trình bày một phiên bản ngắn hơn về cách lắp ráp bas đẩy cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – đồng bộ hóa
Video này trình bày cách đồng bộ hóa hai bas đẩy cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top với nhau, ví dụ: để có một mặt trước liên tục cho nhiều tủ.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – nắp đậy
Video này trình bày cách lắp ráp nắp đậy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top - khởi động có phát hiện lỗi
Video này trình bày cách khởi động SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top, bao gồm cả phát hiện lỗi.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – Khởi động
Video này trình bày cách khởi động bas đẩy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top
Video này trình bày các bước lắp ráp riêng lẻ, khởi động bao gồm phát hiện lỗi, đồng bộ hóa và tránh va chạm cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – lắp ráp bas đẩy
Video này trình bày cách lắp ráp bas đẩy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.
AVENTOS ảnh video
Thông tin tổng quan về sự phát triển của AVENTOS
Presentation video for AVENTOS HF, HS, HL and HK top
Presentation of the AVENTOS lift systems HF, HS, HL and HK top
AVENTOS HK top short film
This short film shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of AVENTOS HK top.
Trailer quảng cáo AVENTOS top
Trailer quảng cáo của AVENTOS top cho thấy thiết kế đồng nhất của các loại tay nâng, dòng sản phẩm nhỏ gọn và cách lắp ráp đơn giản. Có thể kết hợp mọi tay nâng với nhau và triển khai trên nhiều kích thước tủ và chất liệu mặt cánh.