Tay nâng AVENTOS HK top

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị AVENTOS HK top

Video

AVENTOS HK top

Video này trình bày cách lắp ráp hai loại cơ cấu nâng khác nhau, cơ cấu an toàn, khớp nối trước, lắp đặt nắp đậy, điều chỉnh cơ cấu nâng, bố trí khoảng hở và chặn góc.

AVENTOS HK top - chặn góc

Video này trình bày những điều chỉnh cho chặn góc tích hợp cho AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – cơ cấu an toàn

Video này hướng dẫn cách mở cánh tay nâng với cơ cấu an toàn cho AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – cơ cấu nâng bằng hệ thống vít gắn sẵn

Video này hướng dẫn cách lắp ráp cơ cấu nâng với hệ thống vít gắn sẵn dành cho AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – cơ cấu nâng với vít dùng cho ván công nghiệp

Video này hướng dẫn cách lắp ráp cơ cấu nâng với vít dùng cho ván công nghiệp bao gồm định vị tích hợp cho AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – điều chỉnh cơ cấu nâng

Video này hướng dẫn cách điều chỉnh cơ cấu nâng cho AVENTOS HK top. Điều chỉnh cơ cấu nâng theo trọng lượng mặt trước và chốt chặn hệ thống tay nâng ở vị trí bất kỳ.

EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng

Video lắp ráp này hướng dẫn cách lắp ráp EXPANDO T cho mặt trước mỏng. Video cũng trình bày phương pháp lắp CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top và LEGRABOX.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top

Video này trình bày các bước lắp ráp riêng lẻ, khởi động bao gồm phát hiện lỗi, đồng bộ hóa và tránh va chạm cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top - khởi động có phát hiện lỗi

Video này trình bày cách khởi động SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top, bao gồm cả phát hiện lỗi.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – Khởi động

Video này trình bày cách khởi động bas đẩy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – lắp ráp bas đẩy

Video này trình bày cách lắp ráp bas đẩy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – lắp ráp bas đẩy (phiên bản ngắn hơn)

Video này trình bày một phiên bản ngắn hơn về cách lắp ráp bas đẩy cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – nắp đậy

Video này trình bày cách lắp ráp nắp đậy của SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – va chạm

Video này trình bày cách sử dụng SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top để tránh va chạm giữa các mặt trước của hai tủ đã được lắp đặt trong một góc.

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top – đồng bộ hóa

Video này trình bày cách đồng bộ hóa hai bas đẩy cho SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS HK top với nhau, ví dụ: để có một mặt trước liên tục cho nhiều tủ.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


Blum_KLA0613_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AL_#V1