AVENTOS HF - tay nâng hai cánh

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị AVENTOS HF

Mục tải về

Poster / Billboard
AVENTOS HF short film

This product snippet shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of AVENTOS HF.

AVENTOS HF

Video hướng dẫn lắp đặt và điều chỉnh tay nâng AVENTOS HF rất dễ dàng.

SERVO-DRIVE for AVENTOS HF short film

This short film demonstrates the function and free movement of SERVO-DRIVE for AVENTOS HF, as well as the silent and effortless closing with BLUMOTION.

Tùy chọn điều chỉnh AVENTOS HF

Các phương án điều chỉnh chiều cao, cạnh và chiều sâu của mặt trước được minh họa theo thứ tự bên dưới.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


Blum_KLA0421_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1