AVENTOS HF - tay nâng hai cánh

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị AVENTOS HF

AVENTOS HF short film

This product snippet shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of AVENTOS HF.

AVENTOS HF

Video hướng dẫn lắp đặt và điều chỉnh tay nâng AVENTOS HF rất dễ dàng.

Crockery storage in wall cabinet with AVENTOS HF

This virtual video demonstrates storing dishes and glasses in a wall cabinet with an AVENTOS bi-fold lift system. It is easy to see the unrestricted access and the dampened closing motion.

SERVO-DRIVE for AVENTOS HF short film

This short film demonstrates the function and free movement of SERVO-DRIVE for AVENTOS HF, as well as the silent and effortless closing with BLUMOTION.

Tùy chọn điều chỉnh AVENTOS HF

Các phương án điều chỉnh chiều cao, cạnh và chiều sâu của mặt trước được minh họa theo thứ tự bên dưới.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


Blum_KLA0421_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1