Tùy chọn điều chỉnh AVENTOS HF
Các phương án điều chỉnh chiều cao, cạnh và chiều sâu của mặt trước được minh họa theo thứ tự bên dưới.
AVENTOS HF
Video hướng dẫn lắp đặt và điều chỉnh tay nâng AVENTOS HF rất dễ dàng.
AVENTOS HF short film
This product snippet shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of AVENTOS HF.
SERVO-DRIVE for AVENTOSHF short film
This short film demonstrates the function and free movement of SERVO-DRIVE for AVENTOSHF, as well as the silent and effortless closing with BLUMOTION.
Presentation video for AVENTOS HF, HS, HL and HK top
Presentation of the AVENTOS lift systems HF, HS, HL and HK top
AVENTOS ảnh video
Thông tin tổng quan về sự phát triển của AVENTOS