AVENTOS HF - tay nâng hai cánh

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị AVENTOS HF

Mục tải về

Brochure
Poster / Billboard
Tờ rơi
Tùy chọn điều chỉnh AVENTOS HF

Các phương án điều chỉnh chiều cao, cạnh và chiều sâu của mặt trước được minh họa theo thứ tự bên dưới.

AVENTOS HF

Video hướng dẫn lắp đặt và điều chỉnh tay nâng AVENTOS HF rất dễ dàng.

Crockery storage in wall cabinet with AVENTOS HF

This virtual video demonstrates storing dishes and glasses in a wall cabinet with an AVENTOS bi-fold lift system. It is easy to see the unrestricted access and the dampened closing movement. (DYNAMIC SPACE, AVENTOS, Non-consumables zone)

AVENTOS HF product snippet

This product snippet shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of AVENTOS HF.

SERVO-DRIVE for AVENTOS HF short film

This short film demonstrates the function and free movement of SERVO-DRIVE for AVENTOS HF, as well as the silent and effortless closing with BLUMOTION.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


Blum_KLA0421_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1