AVENTOS HF - tay nâng hai cánh

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị AVENTOS HF

AVENTOS HF short film

This product snippet shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of AVENTOS HF.

AVENTOS WHY film

Background information on the development of AVENTOS

AVENTOS HF

Video hướng dẫn lắp đặt và điều chỉnh tay nâng AVENTOS HF rất dễ dàng.

Presentation video for AVENTOS HF, HS, HL and HK top

Presentation of the AVENTOS lift systems HF, HS, HL and HK top

SERVO-DRIVE for AVENTOS HF short film

This short film demonstrates the function and free movement of SERVO-DRIVE for AVENTOS HF, as well as the silent and effortless closing with BLUMOTION.

Tùy chọn điều chỉnh AVENTOS HF

Các phương án điều chỉnh chiều cao, cạnh và chiều sâu của mặt trước được minh họa theo thứ tự bên dưới.

Blum_KLA0421_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1