MODUL

Lắp ráp dễ dàng

MODUL vượt trội về mức độ thân thiện với người dùng. Công nghệ này có nhiều lợi thế khi lắp ráp và điều chỉnh.

Điều chỉnh kích thước ba chiều

MODUL giúp bạn dễ dàng điều chỉnh kích thước ba chiều ngay cả khi thiết bị đã được đặt vào vị trí cố định.

Dụng cụ lắp ráp

Blum có nhiều loại máy khoan và lắp, dụng cụ lắp ráp và cỡ khoan để đảm bảo lắp ráp sản phẩm của Blum chính xác, nhanh chóng và dễ dàng, đạt được hiệu quả tối ưu khi cần lắp ráp chính xác.

 Vào Ứng dụng chọn dụng cụ lắp ráp

 Mở catalogue

MOD0009_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1