Video

Đoạn phim quảng cáo bằng hình ảnh về lắp đặt MERIVOBOX – chương trình phân phối
Đoạn phim quảng cáo bằng hình ảnh về việc lắp đặt này cho thấy việc lắp đặt MERIVOBOX nhanh chóng và dễ dàng như thế nào. Với sự hỗ trợ của vũ công, đoạn phim cho thấy cách lắp đặt các phiên bản ngăn kéo cao khác nhau.
Đoạn phim quảng cáo bằng hình ảnh về MERIVOBOX - chương trình phân phối
Đoạn phim quảng cáo bằng hình ảnh này giới thiệu hệ thống ray hộp MERIVOBOX. Đoạn phim trình bày các chủ đề về thiết kế, chức năng và nền tảng cho ray hộp.
MERIVOBOX assembly image trailer, short version coming soon - distribution programme
This assembly image trailer shows how quick and easy it is to assemble the MERIVOBOX. With the aid of five dancers, it shows how to assemble the different high-fronted pull-out variants.
MERIVOBOX Why Film
Offering variety has never been so easy
MERIVOBOX modular dạng mô-đun với BOXCAP
Video này hướng dẫn cách lắp đặt MERIVOBOX modular dạng mô-đun với BOXCAP
Tháo rời MERIVOBOX modular dạng mô-đun với thanh nâng cấp
Video này hướng dẫn cách tháo rời MERIVOBOX modular dạng mô-đun với thanh nâng cấp
Lắp đặt MERIVOBOX modular dạng mô-đun với BOXCOVER
Lắp đặt MERIVOBOX modular dạng mô-đun với BOXCOVER
Tháo rời MERIVOBOX modular dạng mô-đun với BOXCOVER
Video này hướng dẫn cách tháo rời MERIVOBOX modular dạng mô-đun với BOXCOVER
Ngăn kéo âm MERIVOBOX với cụm lắp đặt thành thiết kế cao
Video này hướng dẫn cách lắp đặt ngăn kéo âm MERIVOBOX thành thiết kế cao
Lắp đặt bộ ổn định mặt bên MERIVOBOX
Video này hướng dẫn cách lắp đặt bộ ổn định mặt bên MERIVOBOX
Lắp đặt MERIVOBOX cho TIP-ON BLUMOTION
Video này hướng dẫn cách lắp đặt MERIVOBOX cho TIP-ON BLUMOTION
Ngăn kéo âm MERIVOBOX có lắp đặt thành thiết kế thấp
Video này hướng dẫn cách lắp đặt ngăn kéo âm MERIVOBOX có thành thiết kế thấp
MERIVOBOX modular dạng mô-đun với thanh nâng cấp
Video này hướng dẫn cách lắp đặt MERIVOBOX modular dạng mô-đun với thanh nâng cấp
Tháo rời MERIVOBOX modular dạng mô-đun với BOXCAP
Video này hướng dẫn cách tháo rời MERIVOBOX modular dạng mô-đun với BOXCAP
Lắp đặt ngăn kéo âm MERIVOBOX
Video này hướng dẫn cách lắp đặt ngăn kéo âm MERIVOBOX
Lắp đặt ngăn kéo âm MERIVOBOX có thanh chia ngang
Video này hướng dẫn cách lắp đặt ngăn kéo âm MERIVOBOX có thanh chia ngang
Điều chỉnh MERIVOBOX
Video này trình bày rõ ràng cách tháo rời mặt cánh và kích hoạt điều chỉnh chiều cao, thành và độ nghiêng cho MERIVOBOX.
Ngăn kéo MERIVOBOX N, M, K
Video này hướng dẫn cách lắp đặt MERIVOBOX ngăn kéo N, M, K
MERIVOBOX short film
This short film shows the function, different drawer side heights, colours and branding elements of MERIVOBOX.
BOXFIX plus - lắp ráp ray hộp bằng công nghệ đóng đinh
Video này cung cấp ví dụ minh họa về các bước riêng lẻ cần thiết để lắp ráp hệ thống ray hộp bằng BOXFIX plus, với hệ thống ray hộp được đóng đinh với nhau.