LEGRABOX

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị LEGRABOX

Mục tải về

Các bài quảng cáo
Hướng dẫn lắp đặt
BLUMOTION S - công nghệ

Mô tả sự phù hợp của các loại giảm chấn đối với công nghệ chuyển động và qua đó thể hiện sự thông minh của sản phẩm của BLUMOTION S.

BLUMOTION S

Mô tả lợi ích của BLUMOTION S khi sử dụng ba công nghệ chuyển động khác nhau với một ray trượt duy nhất.

Complete flexibility

The huge variety of colours opens up a multitude of options. And you remain flexible right up to the point of assembly.

EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng

Video lắp ráp này hướng dẫn cách lắp ráp EXPANDO T cho mặt trước mỏng. Video cũng trình bày phương pháp lắp CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top và LEGRABOX.

LEGRABOX

Video này cung cấp thông tin về cách lắp ráp mặt trước, gắn hộc tủ và các phương án thiết lập mặt trước với kích thước ba chiều.

LEGRABOX

Video hình ảnh này giới thiệu hệ thống LEGRABOX BOX. Video giới thiệu thiết kế theo chủ đề và chất lượng của chuyển động.

LEGRABOX free

Hướng dẫn cách lắp ráp cũng như các phương án điều chỉnh LEGRABOX free

Ngăn kéo âm LEGRABOX với mặt trước ngăn kéo âm

Video này mô tả rõ ràng các bước cần thiết để lắp ráp mặt trước với mặt trước ngăn kéo âm LEGRABOX.

Ngăn kéo âm LEGRABOX với điểm nhấn thiết kế

Video này mô tả rõ ràng các bước cần thiết để lắp ráp mặt trước với thành phần thiết kế cho hộc tủ âm LEGRABOX.

Phim ngắn về LEGRABOX

Đoạn trích dẫn thông tin sản phẩm này trình bày chức năng, nhiều mức chiều cao thành hộc tủ, màu sắc và các nắp đậy đa dạng của LEGRABOX.

Phim ngắn về LEGRABOX free

Đoạn trích dẫn thông tin sản phẩm này trình bày chức năng, màu sắc thành tủ và các phương án thiết kế đa dạng của LEGRABOX free.

Phim ngắn về LEGRABOX SPACE TOWER

Đoạn trích dẫn thông tin sản phẩm này trình bày chính xác những lợi ích của SPACE TOWER trong phương án LEGRABOX. Ngăn kéo có thể được mở riêng, trên cao dễ quan sát, dễ lấy vật dụng, và công nghệ chuyển động thuận tiện với BLUMOTION.

Phim ngắn về ngăn kéo chậu rửa LEGRABOX

Đoạn trích dẫn thông tin sản phẩm này trình bày chức năng của ngăn kéo chậu rửa hình chữ U dùng cho LEGRABOX.

Phim ngắn về SERVO-DRIVE cho LEGRABOX

Bộ phim ngắn này mô tả chức năng của SERVO-DRIVE cho LEGRABOX.

Phim ngắn về TIP-ON BLUMOTION cho LEGRABOX

Bộ phim ngắn này mô tả chức năng của TIP-ON BLUMOTION cho LEGRABOX.

Phim ngắn về TIP-ON BLUMOTION cho ngăn kéo chậu rửa LEGRABOX

Bộ phim ngắn này mô tả chức năng của ngăn kéo chậu rửa hình chữ U với TIP-ON BLUMOTION cho LEGRABOX.

Phim ngắn về TIP-ON cho LEGRABOX

Đoạn trích dẫn thông tin sản phẩm này trình bày chức năng của TIP-ON cho LEGRABOX.

Phim ngắn về tủ hẹp SPACE TWIN

Đoạn phim ngắn này trình bày chức năng và cách sử dụng SPACE TWIN với LEGRABOX, TANDEMBOX antaro and MOVENTO.

Thanh giằng LEGRABOX

Video này mô tả rõ ràng cách lắp ráp giá đỡ cạnh cho LEGRABOX

LBX0345_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1