LEGRABOX

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị LEGRABOX

Mục tải về

Các bài quảng cáo
Ngăn kéo âm LEGRABOX với điểm nhấn thiết kế

Video này mô tả rõ ràng các bước cần thiết để lắp ráp mặt trước với thành phần thiết kế cho hộc tủ âm LEGRABOX.

Ngăn kéo âm LEGRABOX với mặt trước ngăn kéo âm

Video này mô tả rõ ràng các bước cần thiết để lắp ráp mặt trước với mặt trước ngăn kéo âm LEGRABOX.

LEGRABOX

Video này cung cấp thông tin về cách lắp ráp mặt trước, gắn hộc tủ và các phương án thiết lập mặt trước với kích thước ba chiều.

Thanh giằng LEGRABOX

Video này mô tả rõ ràng cách lắp ráp giá đỡ cạnh cho LEGRABOX

LEGRABOX

This image video presents the LEGRABOX BOX system. It presents the topics design and quality of motion.

LEGRABOX free

Hướng dẫn cách lắp ráp cũng như các phương án điều chỉnh LEGRABOX free

BLUMOTION S – technology

Demonstrates the suitability of damper types for motion technology and therefore the product intelligence of BLUMOTION S.

BLUMOTION S

Demonstrates the benefits of BLUMOTION S being able to use three different motion technologies with a single runner.

LEGRABOX SPACE TOWER product snippet

This product snippet concisely presents the benefits of SPACE TOWER in the LEGRABOX variant. Pull-outs that can be opened individually, a good view from above, easy removal from above, and the convenient motion technology with BLUMOTION.

Narrow cabinets product snippet

This product snippet shows the function and implementation with LEGRABOX, TANDEMBOX antaro and MOVENTO.

LEGRABOX free product snippet

This product snippet shows the function, different side colours and design variants of LEGRABOX free.

LEGRABOX product snippet

This product snippet shows the function, different drawer side heights, colours and cover cap variants of LEGRABOX.

TIP-ON for LEGRABOX product snippet

This product snippet shows the function of TIP-ON for LEGRABOX.

LEGRABOX sink pull-out product snippet

This product snippet shows the function of U-shaped sink pull-out with LEGRABOX.

TIP-ON BLUMOTION for LEGRABOX short film

This short film demonstrates the function of TIP-ON BLUMOTION for LEGRABOX.

TIP-ON BLUMOTION for LEGRABOX sink pull-out short film

This short film demonstrates the function of the U-shaped sink pull-out with TIP-ON BLUMOTION for LEGRABOX.

SERVO-DRIVE for LEGRABOX short film

This short film demonstrates the function of SERVO-DRIVE for LEGRABOX.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


LBX0345_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1