VAB0448_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Các loại cỡ khoan và khuôn

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị cỡ khoan và khuôn

Mục tải về

Brochure
Tờ rơi
Tờ rơi hướng dẫn

Video

Lưỡi cắt đế

Video này mô tả cách sử dụng thiết bị cắt rãnh đế để tạo rãnh trên đế hộc tủ một cách đơn giản và chính xác.

Cỡ lấy dấu dùng cho LEGRABOX

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ lấy dấu cho LEGRABOX.

Cỡ khoan mồi cho đế/mặt sau LEGRABOX

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi cho đế/mặt sau LEGRABOX.

Cỡ khoan mồi vạn năng – ứng dụng LEGRABOX

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi phổ biến cho ứng dụng LEGRABOX.

Lưỡi cắt đế

Video này cho biết cách thức hoạt động của lưỡi cắt đế.

Cỡ khoan mồi dùng để khoan lỗ bắt công tắc của SERVO-DRIVE

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho công tắc SERVO-DRIVE.

Cỡ đơn lẻ vạn năng

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ riêng lẻ phổ biến.

Cỡ thanh giằng vạn năng

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi phổ biến.

Cỡ khoan mồi dùng cho chốt đệm Blum

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho chốt đệm Blum.

Cỡ khoan mồi vạn năng (ứng dụng TANDEMBOX)

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi phổ biến.

Cỡ khoan mồi dùng cho TANDEM

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho TANDEM.

Cỡ khoan mồi dùng cho TANDEM loại có móc & mắc

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho tính năng TANDEM slip-on.

Cỡ khoan mồi dùng cho bản lề

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho bản lề.

Cỡ khoan mồi cho TIP-ON dùng cho TANDEMBOX

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi cho TIP-ON dùng cho TANDEMBOX.

Cỡ

Video này cho biết cách thức hoạt động của mẫu.

Cỡ khoan mồi dùng cho hệ thống bản lề

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho hệ thống bản lề.

Cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION/TIP-ON

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION/TIP-ON.

Cỡ khoan mồi dùng cho đế bản lề

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho đế bản lề.

Cỡ khoan mồi dùng cho bộ nối

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho bộ nối.

Cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION.

Cỡ khoan mồi dùng cho SPACE CORNER có SYNCROMOTION

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho SPACE CORNER có SYNCROMOTION.

Cỡ khoan mồi dùng để gắn ray khớp nối SERVO-DRIVE

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng để gắn ray khớp nối SERVO-DRIVE.

Cỡ định vị dùng cho tấm hãm

Video này cho biết cách thức hoạt động của mẫu định vị tấm hãm.

MINIFIX

Video này cho biết cách thức hoạt động của MINIFIX.

Cỡ lấy dấu

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ lấy dấu.

Dụng cụ đóng đế bản lề

Video này cho biết cách thức hoạt động của dụng cụ đóng đế bản lề.

Dụng cụ đóng bản lề

Video này cho biết cách thức hoạt động của dụng cụ đóng bản lề.

Dụng cụ đóng hệ thống hộc tủ

Video này cho biết cách thức hoạt động của dụng cụ đóng hệ thống hộc tủ.

ECODRILL

Video này cho biết cách thức hoạt động của ECODRILL.

Cỡ điều chỉnh/kiểm tra khoảng hở cho TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX

Với cỡ điều chỉnh/kiểm tra khoảng hở cho TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX, có thể dễ dàng điều chỉnh khoảng hở lên tới 2,5 mm. Nếu mặt trước đã được lắp, bạn cũng có thể sử dụng để kiểm tra khoảng hở mặt trước.

Dụng cụ tạo khoảng hở mặt trước cho TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX/MOVENTO

Có thể dùng dụng cụ tạo khoảng hở để điều chỉnh khoảng hở mặt trước 2,5 mm cho LEGRABOX và MOVENTO thuận tiện và chính xác.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


VAB0448_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1