Các loại cỡ khoan và khuôn

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị cỡ khoan và khuôn

Mục tải về

Bổ trợ cỡ khoan đơn lẻ vạn năng dùng cho giải pháp ngăn kéo góc SPACE CORNER
PDF | 633 KB | 07-13-2023
Bộ cắt kính
PDF | 104 KB | 07-13-2023
Bộ đo cho khớp nối tủ chứa cánh xếp âm REVEGO
PDF | 1 MB | 12-07-2023
Chặn SPACE CORNER (mẫu thanh giằng vạn năng)
PDF | 4 MB | 10-09-2017
Cắt theo kích thước cho CABLOXX
PDF | 996 KB | 07-13-2023
Cỡ dán 65.4500
PDF | 695 KB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi cho TIP-ON dùng cho TANDEMBOX
PDF | 996 KB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi cho đế/mặt sau LEGRABOX
PDF | 636 KB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION
PDF | 943 KB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION/TIP-ON
PDF | 381 KB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi dùng cho bản lề INSERTA
PDF | 60 KB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi dùng cho bộ nối
PDF | 83 KB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi dùng cho chốt nhấn khoảng cách
PDF | 106 KB | 06-15-2023
Cỡ khoan mồi dùng cho giải pháp ngăn kéo góc SPACE CORNER có SYNCROMOTION
PDF | 628 KB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi dùng cho hệ thống bản lề
PDF | 3 MB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi dùng cho khớp nối trước của TANDEM
PDF | 67 KB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi dùng cho TANDEM
PDF | 2 MB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi dùng cho TANDEM
PDF | 253 KB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi dùng cho đế bản lề
PDF | 43 KB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi dùng để gắn ray khớp nối SERVO-DRIVE
PDF | 1 MB | 07-13-2023
Cỡ khoan mồi dùng để khoan lỗ bắt công tắc của SERVO-DRIVE
PDF | 505 KB | 07-13-2023
Cỡ khoan đơn lẻ vạn năng - tờ rơi hướng dẫn
PDF | 726 KB | 07-13-2023
Cỡ lấy dấu
PDF | 34 KB | 07-13-2023
Cỡ lấy dấu
PDF | 882 KB | 07-13-2023
Cỡ lấy dấu dùng cho AVENTOSHKtop
PDF | 2 MB | 07-13-2023
Cỡ lấy dấu dùng cho LEGRABOX
PDF | 1 MB | 07-13-2023
Cỡ thanh giằng vạn năng
PDF | 4 MB | 07-13-2023
Cỡ ZME.0420 cho bộ nối tủ
PDF | 148 KB | 07-13-2023
Cỡ đơn lẻ vạn năng
PDF | 1 MB | 12-07-2023
Cỡ định vị dùng cho tấm hãm
PDF | 429 KB | 07-13-2023
Cỡ định vị khớp nối khóa mặt trước dùng cho LEGRABOX
PDF | 169 KB | 07-13-2023
Cỡ định vị khớp nối khóa mặt trước dùng cho TANDEMBOX
PDF | 233 KB | 07-13-2023
ECODRILL
PDF | 796 KB | 07-13-2023
Giá mẫu
PDF | 26 MB | 02-16-2024
Hướng dẫn sử dụng máy cắt rãnh ván đáy
PDF | 5 MB | 02-16-2024
Hướng dẫn sử dụng máy xẻ rãnh ván đáy
PDF | 5 MB | 10-23-2023
Lưỡi cắt đế
PDF | 5 MB | 10-23-2023
MINIFIX
PDF | 248 KB | 07-13-2023
Mẫu bản lề dùng cho bản lề cửa kính CRISTALLO
PDF | 152 KB | 07-13-2023
Thêm rãnh trượt cho lưỡi cắt đế
PDF | 1 MB | 10-23-2023
Tờ thông tin hướng dẫn cỡ lấy dấu dành cho MERIVOBOX
PDF | 2 MB | 02-16-2024
Tờ thông tin hướng dẫn sử dụng cỡ khoan mồi đa năng
PDF | 575 KB | 07-13-2023
Tờ thông tin hướng dẫn sử dụng máy cắt rãnh ván đáy (M35.7200.NA)
PDF | 5 MB | 02-16-2024

Video

Lưỡi cắt đế
Video này mô tả cách sử dụng thiết bị cắt rãnh đế để tạo rãnh trên đáy ngăn kéo đơn giản và chính xác.
Cỡ lấy dấu dùng cho LEGRABOX
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ lấy dấu cho LEGRABOX.
Cỡ khoan mồi cho đế/mặt sau LEGRABOX
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi cho đế/mặt sau LEGRABOX.
Cỡ khoan mồi vạn năng – ứng dụng LEGRABOX
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi phổ biến cho ứng dụng LEGRABOX.
Lưỡi cắt đế
Video này cho biết cách thức hoạt động của lưỡi cắt đế.
Cỡ khoan mồi dùng để khoan lỗ bắt công tắc của SERVO-DRIVE
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho công tắc SERVO-DRIVE.
Cỡ đơn lẻ vạn năng
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ riêng lẻ phổ biến.
Cỡ thanh giằng vạn năng
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi phổ biến.
Cỡ khoan mồi dùng cho chốt đệm Blum
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho chốt đệm Blum.
Cỡ khoan mồi vạn năng (ứng dụng TANDEMBOX)
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi phổ biến.
Cỡ khoan mồi dùng cho TANDEM
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho TANDEM.
Cỡ khoan mồi dùng cho TANDEM loại có móc & mắc
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho tính năng TANDEM slip-on.
Cỡ khoan mồi dùng cho bản lề
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho bản lề.
Cỡ khoan mồi cho TIP-ON dùng cho TANDEMBOX
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi cho TIP-ON dùng cho TANDEMBOX.
Cỡ
Video này cho biết cách thức hoạt động của mẫu.
Cỡ khoan mồi dùng cho hệ thống bản lề
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho hệ thống bản lề.
Cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION/TIP-ON
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION/TIP-ON.
Cỡ khoan mồi dùng cho đế bản lề
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho đế bản lề.
Cỡ khoan mồi dùng cho bộ nối
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho bộ nối.
Cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION.
Cỡ khoan mồi dùng cho SPACE CORNER có SYNCROMOTION
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho SPACE CORNER có SYNCROMOTION.
Cỡ khoan mồi dùng để gắn ray khớp nối SERVO-DRIVE
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng để gắn ray khớp nối SERVO-DRIVE.
Cỡ định vị dùng cho tấm hãm
Video này cho biết cách thức hoạt động của mẫu định vị tấm hãm.
MINIFIX
Video này cho biết cách thức hoạt động của MINIFIX.
Cỡ lấy dấu
Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ lấy dấu.
Dụng cụ đóng đế bản lề
Video này cho biết cách thức hoạt động của dụng cụ đóng đế bản lề.
Dụng cụ đóng bản lề
Video này cho biết cách thức hoạt động của dụng cụ đóng bản lề.
Dụng cụ đóng hệ thống hộc tủ
Video này cho biết cách thức hoạt động của dụng cụ đóng hệ thống hộc tủ.
ECODRILL
Video này cho biết cách thức hoạt động của ECODRILL.
Cỡ điều chỉnh/kiểm tra khoảng hở cho TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX
Với cỡ điều chỉnh/kiểm tra khoảng hở cho TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX, có thể dễ dàng điều chỉnh khoảng hở lên tới 2,5 mm. Nếu mặt trước đã được lắp, bạn cũng có thể sử dụng để kiểm tra khoảng hở mặt trước.
Dụng cụ tạo khoảng hở mặt trước cho TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX/MOVENTO
Có thể dùng dụng cụ tạo khoảng hở để điều chỉnh khoảng hở mặt trước 2,5 mm cho LEGRABOX và MOVENTO thuận tiện và chính xác.
Blum services
Your key to more efficiency: personal services, digital services, logistics services, assembly devices, communication services