VAB0448_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Các loại cỡ khoan và khuôn

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị cỡ khoan và khuôn

Mục tải về

Tờ rơi hướng dẫn

Video

Cỡ

Video này cho biết cách thức hoạt động của mẫu.

Cỡ khoan mồi cho TIP-ON dùng cho TANDEMBOX

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi cho TIP-ON dùng cho TANDEMBOX.

Cỡ khoan mồi cho đế/mặt sau LEGRABOX

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi cho đế/mặt sau LEGRABOX.

Cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION.

Cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION/TIP-ON

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho BLUMOTION/TIP-ON.

Cỡ khoan mồi dùng cho bản lề

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho bản lề.

Cỡ khoan mồi dùng cho bộ nối

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho bộ nối.

Cỡ khoan mồi dùng cho chốt đệm Blum

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho chốt đệm Blum.

Cỡ khoan mồi dùng cho hệ thống bản lề

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho hệ thống bản lề.

Cỡ khoan mồi dùng cho SPACE CORNER có SYNCROMOTION

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho SPACE CORNER có SYNCROMOTION.

Cỡ khoan mồi dùng cho TANDEM

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho TANDEM.

Cỡ khoan mồi dùng cho TANDEM loại có móc & mắc

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho tính năng TANDEM slip-on.

Cỡ khoan mồi dùng cho đế bản lề

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho đế bản lề.

Cỡ khoan mồi dùng để gắn ray khớp nối SERVO-DRIVE

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng để gắn ray khớp nối SERVO-DRIVE.

Cỡ khoan mồi dùng để khoan lỗ bắt công tắc của SERVO-DRIVE

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi dùng cho công tắc SERVO-DRIVE.

Cỡ khoan mồi vạn năng (ứng dụng TANDEMBOX)

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi phổ biến.

Cỡ khoan mồi vạn năng – ứng dụng LEGRABOX

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi phổ biến cho ứng dụng LEGRABOX.

Cỡ lấy dấu

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ lấy dấu.

Cỡ lấy dấu dùng cho LEGRABOX

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ lấy dấu cho LEGRABOX.

Cỡ thanh giằng vạn năng

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ khoan mồi phổ biến.

Cỡ điều chỉnh/kiểm tra khoảng hở cho TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX

Với cỡ điều chỉnh/kiểm tra khoảng hở cho TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX, có thể dễ dàng điều chỉnh khoảng hở lên tới 2,5 mm. Nếu mặt trước đã được lắp, bạn cũng có thể sử dụng để kiểm tra khoảng hở mặt trước.

Cỡ đơn lẻ vạn năng

Video này cho biết cách thức hoạt động của cỡ riêng lẻ phổ biến.

Cỡ định vị dùng cho tấm hãm

Video này cho biết cách thức hoạt động của mẫu định vị tấm hãm.

Dụng cụ tạo khoảng hở mặt trước cho TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX/MOVENTO

Có thể dùng dụng cụ tạo khoảng hở để điều chỉnh khoảng hở mặt trước 2,5 mm cho LEGRABOX và MOVENTO thuận tiện và chính xác.

Dụng cụ đóng bản lề

Video này cho biết cách thức hoạt động của dụng cụ đóng bản lề.

Dụng cụ đóng hệ thống hộc tủ

Video này cho biết cách thức hoạt động của dụng cụ đóng hệ thống hộc tủ.

Dụng cụ đóng đế bản lề

Video này cho biết cách thức hoạt động của dụng cụ đóng đế bản lề.

ECODRILL

Video này cho biết cách thức hoạt động của ECODRILL.

Lưỡi cắt đế

Video này mô tả cách sử dụng thiết bị cắt rãnh đế để tạo rãnh trên đáy ngăn kéo đơn giản và chính xác.

Lưỡi cắt đế

Video này cho biết cách thức hoạt động của lưỡi cắt đế.

MINIFIX

Video này cho biết cách thức hoạt động của MINIFIX.

VAB0448_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1