Dụng cụ lắp ráp

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị dụng cụ lắp ráp

BOXFIX E-L
Video này cho biết cách thức hoạt động của BOXFIX E-L.
BOXFIX E-T
Video này cho biết cách thức hoạt động của BOXFIX E-T.
Video đầy đủ về BOXFIX P
Video này cho biết cách thức hoạt động của BOXFIX P để lắp ráp LEGRABOX và TANDEMBOX.
BOXFIX P – lắp ráp LEGRABOX
Video này cho biết cách thức LEGRABOX được lắp ráp với BOXFIX P.
BOXFIX P – lắp ráp TANDEMBOX
Video này cho biết cách thức TANDEMBOX được lắp ráp với BOXFIX P.
BOXFIX plus - lắp ráp ray hộp bằng công nghệ đóng đinh
Video này cung cấp ví dụ minh họa về các bước riêng lẻ cần thiết để lắp ráp hệ thống ray hộp bằng BOXFIX plus, với hệ thống ray hộp được đóng đinh với nhau.
BOXFIX plus - lắp ráp ray hộp bằng ốc vít
Video này cung cấp ví dụ minh họa về các bước riêng lẻ cần thiết để lắp ráp hệ thống ray hộp bằng BOXFIX plus, với hệ thống ray hộp được bắt vít với nhau.