IMG2628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AM_#V1

ý tưởng chuyển động – niềm tin

Một mối quan hệ hợp tác tốt đi kèm với một cuộc phiêu lưu. Cuộc phiêu lưu dựa trên sự tin tưởng. Chúng tôi rất mong có được cơ hội để nhận được niềm tin của bạn.

Thực tập tại Blum

Cam kết bền vững trong việc đào tạo nhân lực trẻ

Bền vững

Trách nhiệm đối với môi trường là một yêu cầu về chất lượng

Lịch sử công ty

Chuyển động từ năm 1952

Sự kiện và con số

Tổng quan các số liệu trong năm kinh doanh

Trung tâm Tư vấn Quốc tế Blum

Nhân sự bền vững và phát triển tổ chức

IMG2628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AM_#V1