IMG2628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AM_#V1

ý tưởng chuyển động – niềm tin

Thực tập tại Blum

Cam kết bền vững trong việc đào tạo nhân lực trẻ

Bền vững

Trách nhiệm đối với môi trường là một yêu cầu về chất lượng

Lịch sử công ty

Hơn 65 năm chuyển động

Sự kiện và con số

Tổng quan các số liệu trong năm kinh doanh

Trung tâm Tư vấn Quốc tế Blum

Nhân sự bền vững và phát triển tổ chứcAsia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


IMG2628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AM_#V1