bCAD

bCAD cung cấp cho bạn một số tùy chọn mô hình hóa và trực quan hóa 3D cũng như một bộ hoàn chỉnh để tạo dữ liệu sản xuất và ước tính giá bán của đồ nội thất.

Làm thế nào để tích hợp dữ liệu Blum?

  • Phần mềm chứa thư viện phụ kiện Blum tích hợp, bao gồm dữ liệu CAD cho các sản phẩm riêng lẻ và toàn bộ ứng dụng.

Các nhóm sản phẩm phụ kiện

Các sản phẩm Blum này được phần mềm hỗ trợ:

Hệ thống ray hộp Hệ thống tay nâng Hệ thống bản lề
LEGRABOX pure / free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Công nghệ chuyển động Hệ thống ray trượt Các sản phẩm khác
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX
SPACE STEP
Không tính phí cho việc tích hợp dữ liệu sản phẩm
Dữ liệu Blum đã được tích hợp vào phần mềm phiên bản 3.93 trở lên (dưới dạng tích hợp dữ liệu sản phẩm hoặc giao diện BXF)

Phần mềm hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Tiếng Nga, tiếng Anh