Chính sách Cookie

Kể từ ngày 12/06/2017

Thông tin về cookie và tiện ích xã hội được sử dụng trên trang web của Julius Blum GmbH

A. Tổng quan

Các nền tảng kỹ thuật số (trang web, ứng dụng) do Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1, 6973 Hoechst (sau đây gọi là “Blum”) điều hành sử dụng cookie, công cụ nhận dạng thiết bị và các công nghệ tương tự (sau đây gọi là “cookie”).

Các cookie này giúp chúng tôi tạo ra sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số của Blum (sau đây gọi là “dịch vụ”) dễ dàng hơn và hiệu quả hơn, đồng thời giúp chúng tôi phân tích hành vi người sử dụng để có thể tiếp tục cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng tiện ích xã hội để trực tiếp dẫn bạn đến các trang mạng xã hội.

Phần sau đây cung cấp thông tin về cookie và tiện ích xã hội mà chúng tôi sử dụng.

Các liên kết bên ngoài được đề cập trong Chính sách Cookie này bao gồm thông tin liên quan khác. Nội dung được liên kết đến các nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi được sản xuất bởi các bên thứ ba và chúng tôi không kiểm soát họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang bên ngoài.

B. Thông tin chung về cookie

Cookie là các tập tin văn bản được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động. Qua đó, chúng tôi có thể biết trước đây bạn đã truy cập vào trang web của chúng tôi hay chưa và cung cấp cho chúng tôi thông tin về thói quen duyệt web của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập vào trang web của chúng tôi, cookie sẽ duy trì đăng nhập cho bạn khi bạn duyệt qua từng trang.

Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi ngay cả khi cookie của bạn bị tắt. Nhưng điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể truy cập đầy đủ các dịch vụ của chúng tôi.

C. Dữ liệu cá nhân

Cookie mà chúng tôi sử dụng không thu thập bất cứ thông tin nào để nhận diện bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được xử lý nếu bạn tự nguyện gửi khi đăng ký dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: khi điền vào mẫu liên hệ). Trong trường hợp này, bạn sẽ được thông báo về loại dữ liệu được thu thập và mục đích mà dữ liệu sẽ được xử lý trước khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận đồng ý.

D. Loại cookie và cách thức chúng tôi sử dụng

1. Cookie tính năng Với các cookie này, bạn có thể truy cập đầy đủ các dịch vụ của chúng tôi và chức năng mà chúng cung cấp. Dữ liệu thu thập chỉ áp dụng cho việc sử dụng trang web của chúng tôi và nhìn chung không phải là thói quen duyệt web của bạn. Khi tắt các cookie này, bạn có thể khiến chúng tôi không thể cung cấp cho bạn đầy đủ dịch vụ.

2. Cookie hiệu năng và phân tích web Ở đây, chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ ba, đó là Google Analytics và Econda. Địa chỉ IP của bạn sẽ được ẩn danh. Trong phần bên dưới, bạn sẽ thấy các chính sách về quyền riêng tư của nhà cung cấp và thông tin về cách tắt các cookie này.

a. Google Analytics Chính sách về Quyền riêng tưHủy chọn chương trình bổ trợ trình duyệt

b. Econda Chính sách về Quyền riêng tưcách hủy chọn hoặc tắt

Bằng cách chấp nhận cookie từ trang web này, bạn đồng ý sử dụng Google Analytics và Econda.

3. Cookie máy chủ quảng cáo, quảng cáo, xác định đối tượng và công cụ đề xuất Chúng tôi không sử dụng các loại cookie này.

E. Cài đặt cookie & trình duyệt

Trong phần bên dưới, bạn sẽ thấy các liên kết dẫn đến hướng dẫn về cách thức quản lý và xóa cookie bằng cách sử dụng các trình duyệt phổ biến nhất.

Nếu trình duyệt của bạn không nằm trong danh sách bên trên, bạn nên sử dụng công cụ tìm kiếm sau đây để tìm hướng dẫn mà bạn cần: DuckDuckGo .

Vui lòng xem Phần D. 2. bên trên để biết cách cài đặt chương trình bổ trợ trình duyệt để tắt Google Analytics và Econda.

F. Mạng xã hội

Trang web và ứng dụng của chúng tôi cung cấp cho bạn các tiện ích xã hội từ nhiều mạng xã hội khác nhau. Nếu bạn đăng nhập vào một trong các mạng xã hội này khi truy cập trang web của chúng tôi hoặc một trong các ứng dụng của chúng tôi và bạn bấm vào biểu tượng mạng xã hội tương ứng, mạng xã hội đó sẽ thêm thông tin này vào hồ sơ của bạn. Nếu bạn tương tác với một trong các tiện ích xã hội này, thông tin này cũng sẽ được gửi đến mạng xã hội đó.

Nếu bạn không muốn loại dữ liệu này được truyền tải, vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản mạng xã hội của bạn trước khi vào trang web hoặc một trong các ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi không có quyền kiểm soát việc thu thập và truyền tải dữ liệu này qua các tiện ích mạng xã hội. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của các mạng xã hội này để biết thông tin chi tiết về việc thu thập và truyền tải thông tin cá nhân, quyền của bạn và cách thức duy trì cài đặt quyền riêng tư thích hợp với nhu cầu của bạn.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang