Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS

Những lưu ý trong Chỉ thị về sử dụng máy móc

Chỉ thị máy móc Châu Âu 2006/42/EC

Hàng nội thất có trang bị SERVO-DRIVE dùng cho AVENTOS không cần tuân theo các quy định của Chỉ thị về máy móc 2006/42/EC nếu sử dụng trong nội địa.

Chỉ thị máy móc được áp dụng cho tất cả mục đích sử dụng chuyên nghiệp và tại văn phòng và áp dụng cho mọi máy móc trên thị trường trong Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA) + Thụy Sỹ + Thổ Nhĩ Kỳ.

Những tiêu chuẩn và/ hoặc hướng dẫn của những quốc gia khác đều được đáp ứng và được cấp chứng nhận TÜV.

Bạn sẽ làm gì nếu chỉ thị về máy móc được áp dụng?

Những nhà sản xuất đồ nội thất phải

  • thực hiện đánh giá rủi ro cho những sản phẩm nội thất của mình

  • soạn thảo và lưu trữ tài liệu kỹ thuật

  • Điền đầy đủ và ký vào tờ Công bố Hợp chuẩn

  • đóng dấu CE vào hàng nội thất (điền và đính kèm bản đánh giá)

  • cung cấp cho khách hàng những hướng dẫn vận hành và một bản sao Tuyên Bố về Sự Phù Hợp bằng ngôn ngữ của họ.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1