Blum_KLA0456_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

Cách nhận biết hệ thống tay nâng

Đặc điểm phân biệt của hệ thống tay nâng Blum

AVENTOS HF

AVENTOS HF được thiết kế cho mặt trước của tủ treo tường hai cánh. Hệ thống tay nâng hai cánh là giải pháp lý tưởng cho các loại tủ treo tường cao và trung bình. Mặt trước AVENTOS HF sẽ nằm tại vị trí chính xác mà bạn muốn (nhờ cữ chặn có thể điều chỉnh), đồng thời sẽ luôn nằm trong tầm với để đóng lại.

Đặc điểm phân biệt của AVENTOS HF

Có logo Blum trên cả phụ kiện và nắp đậy.

Kiểm tra logo trên cánh tay nâng

Logo Blum có thể được tìm thấy trên cánh tay nâng.

Logo Blum trên nắp đậy

Logo Blum phải nằm ở đúng vị trí sau đây.

AVENTOS HS

AVENTOS HS giúp nâng mặt trước của tủ treo tường lên và đẩy lên bên trên tủ. AVENTOS HS cũng thích hợp cho tủ treo tường có đường viền hoặc khuôn bao.

Đặc điểm phân biệt của AVENTOS HS

Có logo Blum trên cả phụ kiện và nắp đậy.

Logo Blum trên cánh tay nâng

Logo Blum có thể được tìm thấy trên cánh tay nâng.

Logo Blum trên nắp đậy

Logo Blum phải nằm ở đúng vị trí sau đây.

AVENTOS HL

AVENTOS HL mở mặt trước của tủ treo tường song song với tủ. AVENTOS HL cũng thích hợp cho các giải pháp lắp đặt đặc biệt, ví dụ như dấu các thiết bị điện đằng sau mặt trước của tủ treo tường.

Đặc điểm phân biệt của AVENTOS HL

Có logo Blum trên cả phụ kiện và nắp đậy.

Logo Blum trên cánh tay nâng

Logo Blum có thể được tìm thấy trên cánh tay nâng.

Logo Blum trên nắp đậy

Logo Blum phải nằm ở đúng vị trí sau đây.

AVENTOS HK

Mặt trước của tủ treo tường được trang bị AVENTOS HK mở lên trên. Tay nâng này thường được sử dụng cho mặt trước nặng.

Đặc điểm phân biệt AVENTOS HK

Có logo Blum trên cả phụ kiện và nắp đậy.

Logo Blum trên cánh tay nâng

Logo Blum có thể được tìm thấy trên cánh tay nâng.

Logo Blum trên nắp đậy

Logo Blum phải nằm ở đúng vị trí sau đây.

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-S thích hợp cho các hệ thống tay nâng loại nhỏ, ví dụ tủ bên trên tủ lạnh. Mặt trước mở lên trên.

Đặc điểm phân biệt AVENTOS HK-S

Có logo Blum trên cả phụ kiện và nắp đậy.

Logo Blum trên cánh tay nâng

Logo Blum có thể được tìm thấy trên cánh tay nâng.

Logo Blum trên nắp đậy

Logo Blum phải nằm ở đúng vị trí sau đây.

AVENTOS HK-XS

AVENTOS HK-XS gọn nhẹ được sử dụng cho tay nâng tủ treo tường nhỏ, ví dụ như bên trên nắp của máy hút mùi.

Đặc điểm phân biệt của AVENTOS HK-XS

Có logo Blum ngay trên cơ cấu nâng.

Logo Blum trên cơ cấu nâng

Logo Blum có thể được tìm thấy trên cơ cấu nâng.

Blum_KLA0456_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1