SERVO-DRIVE ứng dụng đơn

SERVO-DRIVE ứng dụng đơn cho tủ lạnh, ngăn chứa rác và tay nâng đơn

SERVO-DRIVE có thể dùng với các ứng dụng đơn

Đối với tủ lạnh, ngăn chứa rác hoặc tay nâng đơn của tủ treo, hệ thống hỗ trợ SERVO-DRIVE đều đem lại chuyển động mở đơn giản nhưng tuyệt vời.

SERVO-DRIVE flex

SERVO-DRIVE uno dùng cho ngăn kéo chứa rác

SERVO-DRIVE uno dùng cho AVENTOS

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page