SPACE TOWER

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị SPACE TOWER

Video

Phim ngắn về LEGRABOX SPACE TOWER

Đoạn trích dẫn thông tin sản phẩm này trình bày chính xác những lợi ích của SPACE TOWER trong phương án LEGRABOX. Ngăn kéo có thể được mở riêng, trên cao dễ quan sát, dễ lấy vật dụng, và công nghệ chuyển động thuận tiện với BLUMOTION.

SPACE TOWER image trailer

This image trailer presents the following benefits of SPACE TOWER: convenient loading and removal from above, access from three sides, low opening forces, high load bearing capacity of pull-outs, SERVO-DRIVE and TIP-ON motion technologies and ample storage space.

LBX0309_AA_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1